Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Studentská vědecká a odborná činnost

17. ročník SVOČ

Výsledky soutěže SVOČ 2021 – 18. 11. 2021

Dne 18. listopadu 2021 se v rámci Studentské vědecké činnosti na FaME uskutečnilo fakultní kolo soutěže SVOČ 2021, jednalo se již o 17. ročník. Soutěž proběhla na půdě fakulty, celkově bylo prezentováno 7 příspěvků, které byly na nejrůznější téma, od dopadů pandemie až po marketingová, průmyslová a jiné témata.

Kvalita těchto příspěvků byly vysoká a členové komise měli velmi nesnadnou situaci při rozhodování o pořadí. Nakonec se komise dohodla na následujícím pořadí studentů: 

  1. místo – Ivana Nuttová, s tématem: „Vliv pandemie nemoci COVID-19 na retailové investice ve vybrané společnosti”.
  2. místo – Tomáš Svoboda s tématem: „Optimalizace vah spotřebního koše a její dopad na míru inflace”
  3. místo – Kristýna Šmachová s tématem: „Projekt kvalitního řízení se zaměřením na řízení rizik BOZP”

Výhercům gratulujeme a doufáme, že i v následujících letech se bude kvalita soutěže nadále zvyšovat, a že studenti se budou nejen o tuto soutěž, ale obecně o výzkumnou a odbornou činnost, stále zajímat.

Všem zúčastněným děkujeme a doufáme, že se potkáme při dalším ročníku soutěže.

Organizační tým SVOČ

Fakulty a součásti

Zavřít