Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Habilitační a jmenovací řízení

Akreditované obory

FaME UTB ve Zlíně má udělenou akreditaci k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Management a ekonomika podniku na dobu platnosti do července 2029.

Fakulty a součásti

Zavřít