Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

FINANCE

FINANCE

Peníze vládnou světu a po absolvování našeho magisterského oboru povládnete penězům vy. Jak je to snadné, že? Chcete-li být specialista v oblasti finančního managementu, tento obor bude pro vás to pravé. Odborník s komplexními znalostmi finanční problematiky, který se orientuje jak v podnikové praxi, tak v oblasti neziskového a veřejného sektoru, to je nesmírně žádané zboží.

V řadě předmětů přednášky doplňují svými znalostmi a zkušenostmi odborníci z podniků, bank, konzultantských společností, neziskové sféry, finančních úřadů, veřejné správy a dalších institucí. Našim studentům pomáháme při získání praxe i zaměstnání. Máme také řadu absolventů, kteří úspěšně podnikají ve vlastních firmách.

Celý obor včetně specializace můžete studovat i v angličtině a kromě povinných předmětů vám nabízíme i možnost absolvovat kurz Firms and Competitiveness, který je akreditován na Harvard Business School (HBS) a naše fakulta ho ve spolupráci s HBS nabízí jako jediná v ČR. Šikovní studenti si navíc mohou poměřit své síly ve finanční a oceňovací analýze v rámci mezinárodní soutěže CFA Institute Research Challenge nebo ve studentské vědecké a odborné činnosti na fakultě, studentům nabízíme rovněž přímé zapojení do řešení různých projektů zejména pro podniky a další instituce.

Na jaké předměty se můžete těšit?                            

 • Finance podniku
 • Controlling
 • Oceňování podniku
 • Peněžní a kapitálové trhy
 • Bankovnictví a pojišťovnictví
 • Daně a daňová soustava
 • Veřejné finance
 • Mezinárodní finance
 • Mezinárodní účetní standardy
 • Audit

 Čím budete a kde najdete po studiu uplatnění?     

 • Manažerské pozice ve výrobních a obchodních firmách, neziskových organizacích
 • Manažerské pozice v bankách, investičních společnostech, pojišťovnách
 • Manažerské pozice v organizacích státní správy a samosprávy
 • Daňový poradce, auditor
 • Finanční kontrolor, metodik
 • Pozice v poradenských a konzultačních firmách
 • Můžeš si také založit vlastní firmu a podnikat
 • Pokračování studia v doktorském studijním programu Finance nebo jakéhokoliv oboru ekonomického zaměření

Forma studia: prezenční a kombinovaná

Fakulty a součásti

Zavřít