Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Celoživotní vzdělávání

Poplatky

Poplatek za získání jednoho kreditu činí 650 Kč.

Poplatek za absolvování výuky jednoho předmětu se vypočítá jako součin počtu kreditů a poplatku odpovídajícího jednomu kreditu.   

V případě zvolení kompletního programu kteréhokoliv ročníku studia podle strukturovaného seznamu předmětů vybraného oboru činí poplatek za získání 60 kreditů 27 000 Kč.

Výše těchto poplatků platí pro akademický rok 2019/2020.

Další poplatky

PoplatekCena
Zápisné za ročník 1)200,-Kč
Zápis ke zkoušce: 1. termín200,-Kč
Zápis ke zkoušce: 2. a další termín300,-Kč
Zápis ke klasifikovanému zápočtu200,-Kč
Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání se seznamem předmětů, dosaženými výsledky u zkoušek a udělenými kredity300,-Kč
Potvrzení o absolvování programu celoživotního vzdělávání100,-Kč

1)  platí se, pokud si zvolí účastník vzdělávání alespoň jeden předmět, neplatí se v případě volby kompletního programu

Fakulty a součásti

Zavřít