Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Celoživotní vzdělávání

Pro absolventy středních škol

Bakalářský studijní program

Nabídka programu v rámci celoživotního vzdělávání pro absolventy středních škol a pro zájemce o doplnění vzdělání ve studijních programech Ekonomika a management, Hospodářská politika a správa nebo Systémové inženýrství a informatika

Program: Ekonomika a management
Obor: Management a ekonomika

Program: Hospodářská politika a správa

Obor: Účetnictví a daně                                                                                                                                                                                                    Obor: Veřejná správa a regionální rozvoj

Program: Systémové inženýrství a informatika
Obor: Řízení výroby a kvality

Úvod: Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně plánuje od září 2019 zahájení programů celoživotního vzdělávání. V rámci těchto programů jsou nabízeny kurzy v těchto oborech:

 •  Management a ekonomika
 • Veřejná správa a regionální rozvoj
 • Účetnictví a daně
 • Řízení výroby a kvality

Fakulta tak reaguje na velký zájem o studium v prezenční i kombinované formě studia, v rámci kterých nelze mnoho uchazečů o studium vzhledem na omezené finanční prostředky uspokojit.
Účastníci vzdělávání si mohou vybrat dle svých potřeb jednotlivé kurzy nebo absolvovat celý program CŽV. Navíc novela zákona o vysokých školách (zákon č. 147/2001 Sb., § 60) umožňuje, aby vysoká škola úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů, pokud se stanou studenty podle zákona o vysokých školách, uznala kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia tj. 108 kreditů. Úspěšní účastníci CŽV, po přijetí za studenty FaME, mají tedy možnost ukončit bakalářské studium na FaME a získat akademický titul „Bc.“ Dále mohou potom pokračovat v magisterském studiu na FaME nebo na jiných vysokých školách.

Obsah programu: Obsah CŽV tvoří předměty podle strukturovaného seznamu předmětů akreditovaných bakalářských studijních programů.

Cíl programu:

 • Umožnit zájemcům o studium, kteří z kapacitních důvodů nemohou studovat v prezenční nebo kombinované formě studia na FaME, absolvovat v rámci celoživotního vzdělávání za úplatu část programu bakalářského studia a pak po přijetí za studenty FaME, dokončit bakalářské studium, popř. pokračovat v magisterském studiu na FaME.
 • Umožnit zájemcům absolvovat pouze individuálně vybrané kurzy pro doplnění vzdělání. Úspěšným absolventům je vystaven certifikát.

Forma vzdělávání: Vzdělávání je prováděno kombinovanou formou.

Požadavky na účastníky vzdělávání:

 • Dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání,
 • přihláška do CŽV,
 • zaplacení požadovaných poplatků.

Vyučující: Výuku zabezpečují pedagogové FaME, FT, FHS, FAI popř. externisté.

Poplatky účastníků:

 • Zápisné,
 • poplatky za vzdělávání,
 • další poplatky (za zápis zkoušky apod.).

Zahájení CŽV: V případě dosažení minimálního počtu 30 přihlášených účastníků v září 2019.

Časový plán:

 • Podání přihlášek na studijní oddělení FaME: do 20. 8. 2019
 • Zápis a zahájení výuky: září 2019 s potvrzením o úhradě poplatků za vzdělávání.

Délka vzdělávání: Délka vzdělávání je individuální podle potřeb účastníka vzdělávání.

Ukončení vzdělávání: Úspěšní účastníci CŽV obdrží na základě žádosti o ukončení studia a vystavení certifikátu akreditovaný certifikát CŽV se seznamem předmětů, dosaženými výsledky zkoušek a udělenými kredity (popř. potvrzení o účasti).

Organizační zabezpečení: Vzdělávání je členěno na semestry, zimní a letní v každém akademickém roce. Rozsah hodin přímé výuky a konzultací nabízených v rámci jednoho semestru je 80 – 90 hodin.
Organizace studia: 8 soustředění s časovým harmonogramem každého soustředění:
Pátek: 13-18 h
Sobota: 8-16 h

Návaznost na další vzdělávání: Úspěšní účastníci CŽV, po přijetí za studenty FaME, mají možnost ukončit bakalářský studijní program na FaME a získat akademický titul Bc. Podmínky pro přijetí ke studiu na FaME jsou stanoveny v rámci pravidel pro přijímací řízení na FaME. Přijat může být uchazeč, který úspěšně absolvuje přijímací řízení, které odpovídá přijímacímu řízení do prezenční, resp. kombinované formy akreditovaného bakalářského studijního programu. Pokud se stane studentem, podle zákona o vysokých školách, budou mu uznány kredity, které získal v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.

Zázemí CŽV: Ubytování a stravování si účastníci vzdělávání zabezpečují individuálně.

Fakulty a součásti

Zavřít