Tomas Bata University in Zlín

Ph.D. Studies

Specialist Board

Rules of Procedure Specialist Board for Doctoral Degree Programmes Faculty of Management and Economics Tomas Bata University in Zlin

Members of Specialist Board FaME, Degree Programme Economics and Management, Course Management and Economics

 • prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • doc.Ing. Roman Bobák, Ph.D.
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.
  Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu
 • prof. Ing. Jiří Kraft, CSc.
  Technická univerzita v Liberci, Fakulta ekonomická
 • doc. Ing. Petr Novák, Ph.D.
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • prof. Ing. Boris Popesko, Ph.D.
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • doc. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.
  Slezská univerzita v Opavě, Fakulta obchodně podnikatelská
 • doc. Ing. Pavla Staňková, Ph.D.
  Alzheimer centrum Zlín
 • prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.
  Technická univerzita v Liberci
 • doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
  Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická

Members of Specialist Board FaME, Degree Programme Economic Policy and Administration, Course Finance

 • prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • Ing. Mojmír Hampl, M.Sc. Ph.D.
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • doc. Ing. Václav Janeček, CSc.
  Univerzita Hradec Králové
 • doc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D.
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D.
  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská
 • prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.
  Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví
 • doc. Ing. Marie Paseková, Ph.D.
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • prof. Ing. Boris Popesko, Ph.D.
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.
  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská
 • doc. Ing. RNDr. Hana Scholleová, Ph.D.
  České vysoké učení technické v Praze, MÚVŠ
 • prof. Ing. Juraj Sipko, PhD. MBA
  Slovenská akademie věd, Ekonomický ústav
 • prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
  Slezská univerzita v Opavě, OPF v Karviné

Members of Specialist Board FaME, Degree Programme Industrial Engineering

 • prof. Ing. Josef Basl, CSc.
  Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní
 • doc.Ing. Roman Bobák, Ph.D.
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
  Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Materiálovotechnologická fakulta v Trnavě
 • doc. Ing. Milan Edl, Ph.D.
  Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní
 • prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.
  Vysoká škola logistiky
 • doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc.
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • prof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD.
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • prof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD.
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
 • doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D.
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • prof. Ing. David Tuček, Ph.D.
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • prof. Ing. Ján Závadský, PhD.
  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta

Members of Specialist Board FaME, Degree Programme Economics and Management

 • prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • doc.Ing. Roman Bobák, Ph.D.
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.
  Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu
 • prof. Ing. Jiří Kraft, CSc.
  Technická univerzita v Liberci, Fakulta ekonomická
 • doc. Ing. Petr Novák, Ph.D.
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • prof. Ing. Boris Popesko, Ph.D.
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • doc. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.
  Slezská univerzita v Opavě, Fakulta obchodně podnikatelská
 • doc. Ing. Pavla Staňková, Ph.D.
  Alzheimer centrum Zlín
 • prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.
  Technická univerzita v Liberci
 • doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
  Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická

Members of Specialist Board FaME,Degree Programme Finance

 • prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • Ing. Mojmír Hampl, M.Sc. Ph.D.
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • doc. Ing. Václav Janeček, CSc.
  Univerzita Hradec Králové
 • doc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D.
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D.
  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská
 • prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.
  Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví
 • doc. Ing. Marie Paseková, Ph.D.
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • prof. Ing. Boris Popesko, Ph.D.
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.
  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská
 • doc. Ing. RNDr. Hana Scholleová, Ph.D.
  České vysoké učení technické v Praze, MÚVŠ
 • prof. Ing. Juraj Sipko, PhD. MBA
  Slovenská akademie věd, Ekonomický ústav
 • prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
  Slezská univerzita v Opavě, OPF v Karviné

Faculties and departments

Close