Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Absolventi

Fakulta managementu a ekonomiky participovala od svého vzniku na zajištění společného doktorského studijního programu 6208 Ekonomika a management ve studijním oboru 62-32-9 Řízení a ekonomika podniku, jehož garantem je Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně. Od roku 2001 byl na FaME akreditován vlastní doktorský studijní program Ekonomika a management, obor Management a ekonomika. V roce 2001 byli přijatí uchazeči po dohodě s FP VUT v Brně převedeni do DSP akreditavaneho na FaME. V roce 2006 byl akreditován doktorský studijní program Economics and Management, obor Management and Economics. V roce 2019 získala fakulta, v rámci institucionální akreditace, akreditaci doktorského studijního programu Ekonomika a management uskutečňovaného jak v jazyce českém, tak v jazyce anglickém. Přehled o počtu přijímaných studentů a absolventech tohoto programu je uveden v následující tabulce.

DSP Ekonomika a management, obor Management a ekonomika

Rok Přihlášení uchazeči Přijatí uchazeči Absolventi
interní externí celkem interní externí celkem
2001 15 19 34 0
2002 11 18 29 5 7 12 0
2003 20 11 31 9 7 16 1
2004 18 16 34 71 7 14 8
2005 18 33 51 11 14 25 10
2006 13 29 42 22 18 40 9
2007 23 44 67 21 14 35 4
2008 23 31 54 17 28 45 20
2009 13 27 40 26 25 51 19
2010 20 27 47 18 18 36 17
2011 35 33 68 24 19 42 13
2012 21 8 29 13 4 17 19
2013 25 12 37  13 7 20 13
2014 37 14 51 22 8 30 15
2015 53 16 69 12 5 17 13
2016 46 19 65 15 11 26 5
2017 40 16 56 16 13 29 10
2018 36 16 52 16 15 31 8
2019 53 9 62 12 7 19 7
2020 0 0 0 0 0 0 9
2021 0 0 0 0 0 0 5

DDP P0413D050012 a P0413D050013 Ekonomika a management

Rok Přihlášení uchazeči Přijatí uchazeči Absolventi
interní externí celkem interní externí celkem
2020 39 13 52 25 13 38 0
2021 31 18 49 11 10 21 0
2022 51 24 75 13 13 26 0

Od roku 2007 je na FaME akreditován doktorský studijní program Hospodářská politika a správa, obor Finance a Economic Policy and Administration, obor Finance.
Od roku 2011 je doktorský studijní program Hospodářská politika a správa, obor Finance a Economic Policy and Administrationn, obor Finance akreditován se standardní dobou studia 4 roky, s dobou platnosti do 31. května 2019. DSP  Hospodářská politika a správa, obor Finance.
V roce 2019 získala fakulta, v rámci institucionální akreditace, akreditaci doktorského studijního programu Finance uskutečňovaného jak v jazyce českém, tak v jazyce anglickém.

Rok Přihlášení uchazeči Přijatí uchazeči Absolventi
interní externí celkem interní externí celkem
2007 2 3 5 2 3 5 0
2008 4 12 16 4 9 13 0
2009 2 10 12 2 7 9 1
2010 2 4 6 2 3 5 1
2011 6 4 10 3 2 5 8
2012 6 7 13 4 5 9 3
2013 5 8 13 2 5 7 1
2014 15 5 20 8 2 10 3
2015 36 14 50 6 7 13 1
2016 19 3 22 5 1 6 3
2017 11 2 13 3 2 5 1
2018 7 4 11 4 3 7 6
2019 17 2 19 14 1 15 2
2020 0 0 0 0 0 0 3
2021 0 0 0 0 0 0 1

DDP P0412D050010 a P0412D050011 Finance

Rok Přihlášení uchazeči Přijatí uchazeči Absolventi
interní externí celkem interní externí celkem
2020 7 1 8 5 1 6 0
2021 4 3 7 2 1 3 0
2022 13 7 20 8 9 17 0

V roce 2019 získala fakulta, na základě rozhodnutí Národního akreditačního úřadu, akreditaci doktorského studijního programu Průmyslové inženýrství uskutečňovaného jak v jazyce českém, tak v jazyce anglickém.

DDP Průmyslové inženýrství / Industrial Engineering

Rok Přihlášení uchazeči Přijatí uchazeči Absolventi
interní externí celkem interní externí celkem
2019 8 4 12 8 4 12 0
2020 5 2 7 5 2 7 0
2021 6 2 8 6 2 8 0
2022 5 2 7 3 2 5 0

Fakulty a součásti

Zavřít