Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Nabídka sportovních aktivit

Kendó

Kdy cvičíme: středa a pátek od 16:30 do 18:00
Kde cvičíme: tělocvična na Fakultě aplikované informatiky ve Zlíně
Pro koho je cvičení určeno: pro všechny, dospělé a děti starší 8 let – veřejnost, studenti a zaměstnanci UTB, děti zaměstnanců UTB
Kdy začít: připojit se můžete kdykoliv, hlavní nábor probíhá v měsících září a únor.
Kontakt na vedoucího oddílu: Pavel Vařacha

Zaměstnanci UTB při cvičení kendó kata
Zaměstnanci UTB při cvičení kendó kata.

Děti univerzitních zaměstnanců při cvičení kendó.
Děti univerzitních zaměstnanců při cvičení kendó.

Poslání oddílu kendó na UTB

 • Pečovat o tělesné i duševní zdraví studentů a zaměstnanců UTB.
 • Upevňovat přátelské vztahy mezi studenty a zaměstnanci různých součástí UTB.
 • Reprezentovat UTB na národních i mezinárodních akcích.
 • Propagovat dobré jméno UTB na veřejnosti, zvláště pak před studenty středních škol.

Zdravotní benefity cvičení kendó

 • Opěrná soustava: Důraz na vzpřímené držení těla kompenzuje dlouhé hodiny prosezené u počítače a je prevencí onemocnění zakřivení páteře, jako je např. skolióza nebo stenosa.
  To je obzvláště přínosné pro studenty, kteří tráví dlouhé hodiny svého studia před monitorem počítače. –
  Pravidelná zátěž kloubního aparátu vytváří předpoklady pro dlouhou životnost důležitých kloubů a je prevencí degenerativních onemocnění, jako je osteoporóza.
 • Kardiovaskulární soustava: Aerobní zátěž při cvičení kendó je prevencí srdečních a cévních onemocnění, jako jsou infarkt myokardu nebo mozková mrtvice.
 • Dýchací soustava: Dechová cvičení prováděná při kendó pomáhají rozšiřovat kapacitu plic a jsou prevencí chorob, jako astma nebo CHOPN.
 • Pohybová soustava: Pravidelná svalová zátěž přispívá ke správné funkci svalových skupin zkrácených a oslabených sedavých životním stylem. Toto cvičení je dobrou prevencí poruch držení těla, jako je například horní a dolní zkřížený syndrom.
 • Duševní hygiena: Cvičení kendó uvolňuje do krevního oběhu endorfiny, pomáhá zvládat stres a je prevencí civilizačních chorob, jako jsou úzkosti nebo deprese.

Cíle kendó

Formovat mysl a tělo,
zušlechťovat silného ducha
a správným a přesným cvičením
usilovat o zdokonalení se v umění kendó,
ctít lidskou laskavost a čest,
stýkat se s ostatními s upřímností a
vždy usilovat o zušlechtění sebe sama.
Takto bude člověk schopen
milovat svou zemi a společnost,
přispět k rozvoji kultury a
napomoci míru a štěstí mezi všemi lidmi.

Fakulty a součásti

Zavřít