Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Nabídka sportovních aktivit

Kendó

Cvičíme každý týden středa a pátek od 16:30 do 18:00.

Poslání oddílu kendó na UTB

 • Pečovat o tělesné i duševní zdraví studentů a zaměstnanců UTB.
 • Upevňovat přátelské vztahy mezi studenty a zaměstnanci různých součástí UTB.
 • Reprezentovat UTB na národních i mezinárodních akcích.
 • Propagovat dobré jméno UTB na veřejnosti, zvláště pak před studenty středních škol.

Zdravotní benefity cvičení kendó

 • Opěrná soustava: Důraz na vzpřímené držení těla kompenzuje dlouhé hodiny prosezené u počítače a je prevencí onemocnění zakřivení páteře, jako je např. skolióza nebo stenosa.
  To je obzvláště přínosné pro studenty, kteří tráví dlouhé hodiny svého studia před monitorem počítače. –
  Pravidelná zátěž kloubního aparátu vytváří předpoklady pro dlouhou životnost důležitých kloubů a je prevencí degenerativních onemocnění, jako je osteoporóza.
 • Kardiovaskulární soustava: Aerobní zátěž při cvičení kendó je prevencí srdečních a cévních onemocnění, jako jsou infarkt myokardu nebo mozková mrtvice.
 • Dýchací soustava: Dechová cvičení prováděná při kendó pomáhají rozšiřovat kapacitu plic a jsou prevencí chorob, jako astma nebo CHOPN.
 • Pohybová soustava: Pravidelná svalová zátěž přispívá ke správné funkci svalových skupin zkrácených a oslabených sedavých životním stylem. Toto cvičení je dobrou prevencí poruch držení těla, jako je například horní a dolní zkřížený syndrom.
 • Duševní hygiena: Cvičení kendó uvolňuje do krevního oběhu endorfiny, pomáhá zvládat stres a je prevencí civilizačních chorob, jako jsou úzkosti nebo deprese.

Cíle kendó

Formovat mysl a tělo,
zušlechťovat silného ducha
a správným a přesným cvičením
usilovat o zdokonalení se v umění kendó,
ctít lidskou laskavost a čest,
stýkat se s ostatními s upřímností a
vždy usilovat o zušlechtění sebe sama.
Takto bude člověk schopen
milovat svou zemi a společnost,
přispět k rozvoji kultury a
napomoci míru a štěstí mezi všemi lidmi.

Fakulty a součásti

Zavřít