Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
odborný asistent

Ing. Lucie Tomancová, Ph.D.

Ústav financí a účetnictví
E-mail: tomancova@utb.cz Mobil: +420 734 644 571 TEL: +420 576 038 009 Kancelář:
U2/312B

Působí jako odborný asistent na Ústavu managementu a marketingu na Fakultě managementu a ekonomiky, která je součástí Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V letech 2007 – 2016 byla součástí Centra aplikovaného ekonomického výzkumu FaME UTB ve Zlíně jako manažerka projektů. Garantuje výuku předmětů Manažerská etika, Business Ethics, Etika ve zdravotnictví, Základy projektového řízení, Řízení projektů I a  Řízení projektů II. Lektorka a školitelka, certifikovaná Manažerka společenské odpovědnosti (Česká společnost pro jakost) – od r. 2010 a Hodnotitelka Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost – od r. 2011. Zaměřuje se na oblast manažerské etiky, společenské odpovědnosti organizací a firemní kultury. Podílela se na řešení několika vědeckých projektů. Autorka a spoluautorka řady odborných publikací a článků.


Výuka

Konzultační hodiny

Úterý 9.00-11.00

Životopis

Vzdělání

  • 2006 - 2011: UTB ve Zlíně, FaME, program Management a ekonomika, Ph.D.
  • 2004 - 2006: UTB ve Zlíně, FaME, program Hospodářská politika a správa, obor Finance, Ing.
  • 2001 - 2004: UTB ve Zlíně, FaME, program Ekonomika a management, obor Management a ekonomika, Bc.

Stáže a studijní pobyty

  • 24. 8. - 7. 9. 2008: NSTS Language Institute, Malta, intenzivní jazykový kurz

Průběh zaměstnání

  • 2009 - dosud: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav managementu a marketingu, odborný asistent
  • 2007 - 2016: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Centrum aplikovaného ekonomického výzkumu, projektový manažer

 

Členství v organizacích

  • Business Leaders Forum

Fakulty a součásti

Zavřít