Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Přihlas se na FAME!

Kdo hledá nejlepší vysokou školu v Česku v ekonomických oborech, měl by zamířit na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně (UTB). V žebříčku kvality vysokých škol pro rok 2020, v oblasti Business and Economics, který v listopadu vydala respektovaná britská společnost Times Higher Education, se naše univerzita umístila v celosvětovém srovnání na příčce 401-500 v oborech Business and Management a Accouting and Finance. Obhájili jsme tak loňské hodnocení nejlepší pozice z českých vysokých škol v těchto oborech. Žebříček společnosti Times Higher Education hodnotící kvalitu vysokých škol v oborech zaměřených na obchod a ekonomii najdete zde World University Rankings.

Brožura FaME

Naše fakulta stále inovuje nabídku studijních programů, zde najdete brožurku s aktuálním popisem oborů:

Časopis FaME speciál Naše obory

Nejlepší obrázek o tom, co si z naší fakulty můžete odnést, si uděláte po přečtení speciálního čísla našeho časopisu Rozhovory s našimi absolventy, který najdete ke stažení zde:

FaME časopis speciál Rozhovory s našimi absolventy

Ekonomické obory jsou na UTB vyučovány na Fakultě managementu a ekonomiky. Spolupracujeme s řadou vysokých škol po celém světě. Naši posluchači mohou během studia využít řady nadstandardních možností rozvoje. Například mohou získat titul také na partnerské britské univerzitě v Huddersfieldu, v magisterském studiu pak mohou absolvovat kurz Firms and Competitiveness, který probíhá již několik let ve spolupráci s americkou Harvard Business School v Bostonu. Fakulta organizuje také speciální program pro nadané studenty a aktivně rozvíjí jejich manažerské a praktické kompetence s důrazem na propojení s praxí.

Studenti v rámci projektu absolvují praxi ve firmách a s manažery firem se setkávají také na přednáškách. Vzhledem k tomu, že UTB se profiluje jako podnikatelská univerzita, nabízí fakulta prestižní kurz Podnikatelské akademie, který formuje dovednosti studentů k jejich ekonomické samostatnosti a schopnosti reálně podnikat.  Pro lidi z praxe nabízí fakulta vzdělávání např. prostřednictvím projektu Baťova manažerská škola. Mimoto spolupracujeme na řadě projektů s prestižními pracovišti, například s Anglia Ruskin University Cambridge na projektu Horizon 2020 apod.

 

Na naší fakultě propojujeme teorii a praxi, vyučujeme podnikání, šíříme odkaz Tomáše Bati.

Nabízíme kvalitní vzdělání.

Podej si přihlášku k nám! Přihlášku je možné podat na tomto odkazu do 30.4.2020

 

 

Fakulty a součásti

Zavřít