Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Aktuality a akce

Kurz

Registrace do Akademie Business managera 2023 spuštěny!

Teorie je důležitým dílem úspěchu, bez jejího zapojení do praxe se lze však jen málokdy pohnout kupředu. Tím spíše v oborech, ve kterých se na FaME cítíme \"jako ryby ve vodě\" - procesním řízení, managementu a manažerských dovednostech, personalistice nebo finančním a nákladovém pozadí vedení podniků. Právě na tyto, ale i mnohé další oblasti se bude i letos soustředit pátý ročník Akademie Business managera 2023. Jdete do toho s námi?Certifikovaný vzdělávací program AKADEMIE BUSINESS MANAGERA je určen pro osoby na vedoucích firemních pozicích, vybrané pracovníky podnikových útvarů, kteří mají motivaci rozvíjet své znalosti a zkušenosti. V rámci vzdělávacího programu se zájemci seznámí s problematikou řízení nákladů, organizace a řízení procesů, finančního řízení, průmyslového inženýrství a s hlavními personálními činnostmi z pohledu vedoucího pracovníka. Vzdělávací program je zakončen obhajobou projektu. Pro tento účel si každý účastník uvedeného kompaktního vzdělávání před nástupem na kurz připraví jednoduché zadání z vlastní společnosti, na kterém po ukončení vzdělávacích modulů prokáže reálnou znalost zvolené problematiky. REGISTROVAT SES kým se setkáte? Jednotlivé kurzy v rámci vzdělávacího programu jsou zajištěny zkušenými lektory s dlouholetými zkušenostmi z akademické a firemní sféry, tedy i četnými referencemi. Zajištěna je tak vysoká kvalita jednotlivých kurzů, které jsou zaměřeny prakticky na osvojení si potřebných dovedností. Kde se budeme vídat? Kurzy probíhají v budově Fakulty managementu a ekonomiky, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Mostní 5139, 760 01 Zlín. Výukové prostory disponují vhodnou technikou, tréninkovými hrami a videoprojekcí pro účely každého kurzu. Jak vzdělávací program probíhá? Jednotlivé kurzy vzdělávacího programu jsou zaměřeny především na praktické aspekty probíraných témat. Nejméně 50 % času v rámci kurzu je věnováno praktickým cvičením a případovým studiím, které si kladou za cíl poukázat na uplatnění probíraných nástrojů v každodenní praxi. Kdy se bude kurz odehrávat? Jednotlivá soustředění se odehrají v období září–prosinec 2023. Konkrétní termíny naleznete v přiloženém info materiálu níže a brzy také v grafickém programu zde a na našich sociálních sítích. Jaká je cena celého programu? Za kompletní náplň Akademie Business managera zaplatíte 18.900,- Kč bez DPH na osobu. V případě účasti pouze na jednotlivých blocích je cena 4.900,- Kč bez DPH na osobu. Součástí ceny jsou výukové materiály, občerstvení a osobní konzultace lektora. V případě tří a více účastníků z jedné organizace cena činí 15.900,- Kč za osobu za celý vzdělávací program. Kompletní program najdete v našem informačním materiálu.  

Detail článku
akce

Baťova manažerská škola již po sedmnácté inspirovala.

akce

Finanční gramotnost hlavně hravě!

projekt

Diskuze o digitalizaci a smart kompetencích na trhu práce.

erasmus+

„No worry, I have Mary.“ – Maruška a Ondřej v Portugalsku, aneb Erasmus v páru

On-line přednáška Lukáše Veselého

akce

Lumír Kajnar: Jak vznikají loga a identita značek

akce

Baťova manažerská škola 2023

akce

Karel Nocar, Jan Vojáček: Jak na stres nejen ve vrcholovém sportu.

Zobrazit archiv

Fakulty a součásti

Zavřít