Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
akce

Akademie průmyslového inženýra 2024

Fakulta managementu a ekonomiky a Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů si Vám dovolují nabídnout vzdělávací program Akademie průmyslového inženýra 2024.

Průmyslové inženýrství je disciplína, která přináší promyšlená řešení do denní práce výrobních firem, otevírá četné možnosti pro zlepšování a inovace dílenských procesů, procesních a produktových řešení. Vidět a chápat věci v určitém kontextu, souvislosti výroby v běžném provozu je základem fungující firmy. Znalosti a zručnosti v oblasti metod a konceptů průmyslového inženýrství výrazným způsobem napomáhají stabilizaci procesů, organizaci a řízení výroby, implementaci digitálních nástrojů. Kombinace tradičních metod průmyslového inženýrství ve spojení s koncepty štíhlé výroby a náměty pro zavádění digitálně řízené výroby jsou tím, co tvoří profil moderního průmyslového inženýrství.

Program Akademie průmyslového inženýra najdetete v našem informačním materiálu.

Kdo je cílová skupina Akademie PI?
Pracovníci útvarů plánování a řízení výroby, organizace výroby, technické přípravy výroby, kvality, logistiky, zlepšování, vedoucí pracovníci výroby, vedoucí výrobních týmů, vedoucí projektů zlepšování a další.

V jaké formě vzdělávací program – kurz celoživotního vzdělávání (CŽV) probíhá?
Program je nastavený jako kombinace základní teorie (30%) a praktických příkladů (70%), značný prostor je věnován vzájemné diskuzi k vybraným tématům. Program je doplněný video ukázkami a příklady z praxe. V průběhu vzdělávacího programu má každý účastník možnost konzultovat s lektorem i svůj vlastní projekt z oblasti průmyslového inženýrství. Účastník získá po ukončení certifikát o absolvování vzdělávacího programu.

Jaká je cena kompletního kurzu a jednotlivých modulů?
18 000 Kč / účastník (cena je bez DPH) za celý vzdělávací program (možnost přihlásit se i na vybraný modul, zde cena 3 000 Kč / účastník).

Místo konání: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Mostní 5139, 760 01 Zlín prof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD., Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů, FAME, UTB ve Zlíně, email: chromjakova@utb.cz

Přihlásit se můžete přímo na výše uvedeném kontaktu garanta, postačí zaslat email s uvedením jmen účastníka/ů, prosíme připojit fakturační údaje.

Fakulty a součásti

Zavřít