Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Klíčové oblasti vědy a výzkumu

Management ve zdravotnictví

  • Zpracování analýzy zdravotnické péče ve Zlínském kraji (2010), Zlínský kraj
  • Aplikace moderních kalkulačních metod pro účely optimalizace nákladů ve zdravotnictví (2011 – 2013), Ministerstvo zdravotnictví ČR
  • Integrovaná strategická koncepce pro řízení zdravotnictví a rozvoj zdravotnických služeb ve Zlínském kraji (2010-2012), Zlínský kraj
  • Management v sociálních službách (2010-2012), OP VK
  • Celoživotní vzdělávání managementu sociálních služeb a institucí ve zdravotnictví (2010-2012), OP VK
  • Partnerství pro komplexní rozvoj kompetencí a vzdělávání v oblasti managementu ve zdravotnictví (2011-2014), OP VK

Fakulty a součásti

Zavřít