Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Útvar tajemníka

Hospodářské oddělení

Ekonomka TEL:+420 576 032 534 E-mail: hospodar@fame.utb.cz Kancelář:U2/228

Finanční manažerka a ekonomka TEL:+420 576 032 408 E-mail: ekonom@fame.utb.cz Kancelář:U2/228

Referentka pro ekonomiku TEL:+420 576 032 811 E-mail: financni-rizeni@fame.utb.cz Kancelář:U2/227

Referentka správy majetku TEL:+420 576 032 536 E-mail: sprava-majetku@fame.utb.cz Kancelář:U2/227

Referentka administrativy TEL:+420 576 032 535 Mobil:+420 734 693 116 E-mail: adminprojektu@fame.utb.cz Kancelář:U2/232

Fakulty a součásti

Zavřít