UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Studium a celoživotní vzdělávání

Studijní oddělení


Studijní referentka pro závěrečné ročníky navazujících magisterských studijních programů v prezenční formě studia, studijní referentka celoživotního vzdělávání akreditovaných studijních programů, studijní referentka pro studenty se specifickými potřebami.

Vedoucí studijního oddělení

TEL:+420 576 032 312 Mobil:+420 606 777 222 E-mailstudium-vedouci@fame.utb.cz Kancelář:U2/206

Referentka pro přijímací řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů, studijní referentka pro zahraniční studenty v navazujících magisterských studijních programech. Dále vyřizuje studentské průkazy, stipendia a poplatky za studium.

Referentka studijního oddělení

TEL:+420 576 032 352 E-mailstudium-prijimacky@fame.utb.cz Kancelář:U2/211B

Referentka pro 1.-3. roč. prezenčních BSP a 1. ročníku navazujících magisterských studijních programů prezenční formy.

Referentka studijního oddělení

TEL:+420 576 032 314 E-mailstudium-ps@fame.utb.cz Kancelář:U2/207

Referentka pro kombinovanou formu bakalářských a navazujících magisterských studijních programů.

Referentka studijního oddělení

TEL:+420 576 032 321 E-mailstudium-ks@fame.utb.cz Kancelář:U2/211A

Dotazy zasílejte na adresu studium@fame.utb.cz

Zavřít

Fakulty a součásti