Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Studium a celoživotní vzdělávání

Studijní oddělení

Úřední hodiny


Referentka pro 1., 2., 3. ročník bakalářských studijních programů v prezenční formě studia.

Mgr. Anna Ryšavá

REFERENTKA STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ TEL:+420 576 032 314 E-mail: studium-bsp-ps@fame.utb.cz Kancelář:U2/207

Referentka pro 1. – 2. ročník magisterských studijních programů prezenční formy, referentka pro přijímací řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů. Dále vyřizuje stipendia a poplatky za studium.

Ing. Andrea Bartošíková

Referentka studijního oddělení TEL:+420 576 032 352 E-mail: studium-msp-ps@fame.utb.cz Kancelář:U2/211B

Referentka pro kombinovanou formu bakalářských a magisterských studijních programů, studijní referentka celoživotního vzdělávání akreditovaných studijních programů, studijní referentka pro studenty se specifickými potřebami.

Mgr. Ludmila Veselá

Vedoucí studijního oddělení TEL:+420 576 032 321 Mobil:+420 734 112 799 E-mail: studium-ks@fame.utb.cz Kancelář:U2/211A

Dotazy zasílejte na adresu studium@fame.utb.cz

Fakulty a součásti

Zavřít