UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Studium a celoživotní vzdělávání

Studijní oddělení


Referentka pro 1., 2., 3. ročník bakalářských studijních programů v prezenční formě studia, studijní referentka pro studenty se specifickými potřebami.

Vedoucí studijního oddělení TEL:+420 576 032 314 Mobil:+420 734 234 072 E-mail: studium-bsp-ps@fame.utb.cz Kancelář:U2/207

Referentka pro 1. – 2. ročníku magisterských studijních programů prezenční formy, referentka pro přijímací řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů, studijní referentka pro zahraniční studenty v navazujících magisterských studijních programech. Dále vyřizuje studentské průkazy, stipendia a poplatky za studium.

Referentka studijního oddělení TEL:+420 576 032 352 E-mail: studium-msp-ps@fame.utb.cz Kancelář:U2/211B

Referentka pro kombinovanou formu bakalářských a navazujících magisterských studijních programů, studijní referentka celoživotního vzdělávání akreditovaných studijních programů.

Referentka studijního oddělení TEL:+420 576 032 321 E-mail: studium-ks@fame.utb.cz Kancelář:U2/211A

Dotazy zasílejte na adresu studium@fame.utb.cz

Zavřít

Fakulty a součásti