Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Děkan

Děkan

Nejvyšším představitelem fakulty je děkan, jeho úkolem je řídit fungování celé fakulty. Děkana jmenuje a odvolává na návrh akademického senátu fakulty rektor univerzity. Funkční období děkana je čtyřleté.

doc. Ing. David Tuček, Ph.D.

TEL:+420 576 032 670 Mobil:+420 733 690 583 E-mail: dekan@fame.utb.cz Kancelář:U2/236

Fakulty a součásti

Zavřít