Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
JUDr. David Kolumber, Ph.D.
externí asistent

JUDr. David Kolumber, Ph.D.

Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
E-mail: kolumber@utb.cz

Výuka

Konzultační hodiny

Po předchozí domluvě mailem

Životopis

Vzdělání

 • 2012-2017: Masarykova univerzita Brno, Právnická fakulta, obor Ústavní právo a státověda, Ph.D.
 • 2015: Masarykova univerzita Brno, Právnická fakulta, obor Právo, JUDr.
 • 2007-2012: Masarykova univerzita Brno, Právnická fakulta, obor Právo, Mgr.
 • 2003-2007: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín, nám. T. G. Masaryka 2734-9

Stáže a studijní pobyty

 • 2014: Behörde für Justiz und Gleichstellung - Freie und Hansestadt Hamburg, Hamburg, Německo, studijní pobyt v rámci Evropské justiční vzdělávací sítě, přednášející
 • 2014: Soudní dvůr Evropské unie, Lucemburk, Lucembursko, studijní návštěva v rámci Evropské justiční vzdělávací sítě
 • 2013: Magyar Igazságügyi Akadémia, Budapešť, Maďarsko, studijní pobyt v rámci Evropské justiční vzdělávací sítě
 • 2013: Justičná akadémia Slovenskej republiky, Omšenie, Slovensko, studijní pobyt v rámci Evropské justiční vzdělávací sítě
 • 2013: Gemeinsames Juristisches Prüfungsamt der Länder Berlin und Brandenburg, Königs Wusterhausen, Německo, studijní pobyt v rámci Evropské justiční vzdělávací sítě

Průběh zaměstnání

 • 2019-dosud: Česká republika - Okresní soud ve Zlíně, místopředseda soudu
 • 2018-dosud: Česká republika - Okresní soud ve Zlíně, předseda senátu
 • 2014-dosud: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva, externí lektor
 • 2016-2020: Česká republika - Okresní soud ve Zlíně, tiskový mluvčí
 • 2018-2019: Česká republika - Okresní soud ve Zlíně, pověřený zastupováním místopředsedy soudu
 • 2012-2018: Česká republika - Okresní soud ve Zlíně, asistent soudce
 • 2012: Česká republika - Okresní soud ve Zlíně, vyšší soudní úředník

Členství v organizacích

 • The European Society for History of Law, člen od 2020

Další publikace

 1. KOLUMBER, David. Ústava Slovenské republiky (1939). In Schelle, K. – Tauchen, J. (eds.): Encyklopedie českých právních dějin, XIX. svazek U – Ú. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020. s. 512-519, 8 s. ISBN 978-80-7380-795-5.
 2. KOLUMBER, David. Ústavní návrhy z období Česko-Slovenské republiky (1938-1939). In Schelle, K. – Tauchen, J. (eds.): Encyklopedie českých právních dějin, XIX. svazek U – Ú. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020. s. 508-510, 3 s. ISBN 978-80-7380-795-5.
 3. KOLUMBER, David. Stranicko-politický systém (1938-1939). In Schelle, K. – Tauchen, J. (eds.): Encyklopedie českých právních dějin, XVI. svazek Správa veřejná-suché. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. s. 813-816, 4 s. ISBN 978-80-7380-761-0.
 4. KOLUMBER, David. Správa veřejná (1938-1939). In Schelle, K. – Tauchen, J. (eds.): Encyklopedie českých právních dějin, XV. svazek Soukromé-Správa ústřední. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. s. 468-470, 3 s. ISBN 978-80-7380-752-8.
 5. KOLUMBER, David. Spory o vlastnictví koncernu Baťa. In Schelle, K. – Tauchen, J. (eds.): Encyklopedie českých právních dějin, XV. svazek Soukromé-Správa ústřední. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. s. 378-388, 11 s. ISBN 978-80-7380-752-8.
 6. KOLUMBER, David. Soudní funkcionáři a ústavní dimenze opakovaného výkonu jejich funkce. PRÁVNÍ PROSTOR.CZ, Praha: ATLAS consulting, spol. s r.o., 2019. ISSN 2336-4114.
 7. KOLUMBER, David. Právo na tlumočení v civilním sporném řízení. PRÁVNÍ PROSTOR.CZ, Praha: ATLAS consulting, spol. s r.o., 2019. ISSN 2336-4114.
 8. JURČÍK, Radek; KOLUMBER, David; POHLUDKA, Michal. Mezinárodní právo veřejné. Uherské Hradiště: Vědecké nakladatelství Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, 2019. ISBN 978-80-907435-8-8.
 9. KOLUMBER, David; SLOBODNÍKOVÁ, Tereza. Štrbské protokoly (1949). In Tauchen, Jaromír; Schelle, Karel. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019. s. 787-794, 7 s. XVII. svazek Svatá-Štrbské. ISBN 978-80-7380-769-6.
 10. KOLUMBER, David. Ústavní milníky druhé republiky. In Mičková, Zuzana. 100 rokov od vzniku ČSR : zborník príspevkov zo IV. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Banskobystrická škola právnych dejín, Banská Bystrica, 22. – 23. marec 2018. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, 2019. s. 59-69, 11 s. ISBN 978-80-557-1490-5.
 11. JURČÍK, Radek; KOLUMBER, David; PETRÁŠ, Václav. Právo v oblasti hospodářské. Uherské Hradiště: Vědecké nakladatelství Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, 2018. ISBN 978-80-907179-6-1.
 12. KOLUMBER, David. Setkání v Berchtesgadenu (1938). In Tauchen, Jaromír; Schelle, Karel. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018. s. 239-241, 3 s. XII. svazek Sa – Smlouva ná.
 13. JURČÍK, Radek; KOLUMBER, David; HEROT, Pavel. Správní věda. Uherské Hradiště: Vědecké nakladatelství Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, 2018. ISBN 978-80-907179-1-6.
 14. KOLUMBER, David. Beati possidentes. In Mikel, Zdeněk. J. A. Baťa 120: Konference – Budování baťovských továren a měst v Československu a ve světě. Zlín: Nadační fond Jana Antonína Bati, 2018. s. 62-71, 11 s. ISBN 978-80-270-3542-7.
 15. KOLUMBER, David. Právní jednání a postupy při rozhodování orgánů obce. Zlín: Sdružení měst a obcí Východní Moravy, 2018. 64 s.
 16. KOLUMBER, David. Sněm Slovenské republiky (1939-1945). In Schelle Karel – Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, XIII. svazek Smlouva o – Součást. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018. s. 749-753, 5 s. ISBN 978-80-7380-744-3.
 17. KOLUMBER, David. Sněm Slovenské krajiny (1938-1939). In Schelle Karel – Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, XIII. svazek Smlouva o – Součást. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018. s. 747-749, 3 s. ISBN 978-80-7380-744-3.
 18. KOLUMBER, David. Sněm Podkarpatské Rusi (1938-1939). In Schelle Karel – Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, XIII. svazek Smlouva o – Součást. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018. s. 746-747, 2 s. ISBN 978-80-7380-744-3.
 19. KOLUMBER, David. Soudní poplatky nově. PRÁVNÍ PROSTOR.CZ, Praha: ATLAS consulting, spol. s r.o., 2017. ISSN 2336-4114.
 20. KOLUMBER, David. Runcimanova mise (1938). In Tauchen, Jaromír; Schelle, Karel. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. s. 692-696, 5 s. X. svazek R – Říš. ISBN 978-80-7380-671-2.
 21. KOLUMBER, David. Proces s Františkem Malotou (1954). In Tauchen, Jaromír; Schelle, Karel. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. s. 243-245, 3 s. Procesy (od roku 1950) – Pů. ISBN 978-80-7380-657-6.
 22. KOLUMBER, David. Proces s Josefem Trojanem (1953). In Tauchen, Jaromír; Schelle, Karel. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. s. 208-209, 2 s. Procesy (od roku 1950) – Pů. ISBN 978-80-7380-657-6.
 23. KOLUMBER, David. Proces s Albertem Foldynou (1951). In Tauchen, Jaromír; Schelle, Karel. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. s. 100-101, 2 s. Procesy (od roku 1950) – Pů. ISBN 978-80-7380-657-6.
 24. KOLUMBER, David. Proces s Hugo Vavrečkou (1948). In Tauchen, Jaromír; Schelle, Karel. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. s. 760-763, 4 s. VIII. svazek Procesy (do roku 1949). ISBN 978-80-7418-271-6.
 25. KOLUMBER, David. Proces s Dominikem Čiperou (1947). In Tauchen, Jaromír; Schelle, Karel. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. s. 636-641, 6 s. VIII. svazek Procesy (do roku 1949). ISBN 978-80-7418-271-6.
 26. KOLUMBER, David. Občanská práva a svobody (1938–1939). In Tauchen, Jaromír; Schelle, Karel. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2016. s. 450-452, 3 s. IV. svazek N – O. ISBN 978-80-7380-569-2.
 27. KOLUMBER, David. Národnostní menšiny a emigranti (1938–1939). In Tauchen, Jaromír; Schelle, Karel. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2016. s. 189-192, 4 s. IV. svazek N – O. ISBN 978-80-7380-569-2.
 28. KOLUMBER, David. Memorandum godesberské (1938). In Tauchen, Jaromír; Schelle, Karel. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2016. s. 576-578, 3 s. III. svazek K – M. ISBN 978-80-7380-602-6.
 29. KOLUMBER, David. Konfiskace (po roce 1945). In Tauchen, Jaromír; Schelle, Karel. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2016. s. 250-257, 8 s. III. svazek K – M. ISBN 978-80-7380-602-6.
 30. KOLUMBER, David. Konference žilinská (1938). In Tauchen, Jaromír; Schelle, Karel. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2016. s. 239-241, 3 s. III. svazek K – M. ISBN 978-80-7380-602-6.
 31. KOLUMBER, David. Evropská společenství a ČSSR. In Tauchen, Jaromír; Schelle, Karel. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2016. s. 411-413, 3 s. II. svazek D – J. ISBN 978-80-7380-587-6.
 32. KOLUMBER, David. Spory o Baťův odkaz. Ostrava: Key Publishing s. r. o., 2016. 183 s. ISBN 978-80-7418-252-5.
 33. KOLUMBER, David. Základní nástin vývoje německého nacistického práva. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2015. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2015. s. 1643-1648, 6 s. ISBN 978-80-87952-12-2.
 34. KOLUMBER, David. Česko-Slovenská republika (1938–1939). In Tauchen, Jaromír; Schelle, Karel. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015. s. 796-810, 15 s. I. svazek A – Č. ISBN 978-80-7380-562-3.
 35. KOLUMBER, David. Autonomie Slovenska (1938). In Tauchen, Jaromír; Schelle, Karel. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015. s. 316-320, 5 s. I. svazek A – Č. ISBN 978-80-7380-562-3.
 36. KOLUMBER, David. Autonomie Podkarpatské Rusi (1938). In Tauchen, Jaromír; Schelle, Karel. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015. s. 313-316, 4 s. I. svazek A – Č. ISBN 978-80-7380-562-3.
 37. KOLUMBER, David. Kapitola z trestání pracovníků koncernu Baťa po druhé světové válce. PRÁVNÍ PROSTOR.CZ, Praha: ATLAS consulting, spol. s r.o., 2015. ISSN 2336-4114.
 38. KOLUMBER, David. Zákonné provedení sociálních práv podle Listiny základních práv a svobod. PRÁVNÍ PROSTOR.CZ, Praha: ATLAS consulting, spol. s r.o., 2015. ISSN 2336-4114.
 39. KOLUMBER, David. Aspetti giuridici della autoritaria democrazia cecoslovacca alla luce dello sviluppo dell´Italia fascista. In Scientia Nobilitat Studies II. Łask: Scientia Nobilitat, 2015. s. 4-18, 15 s. ISBN 978-83-940589-2-0.
 40. ŠTREJTOVÁ, Kateřina; KOLUMBER, David. Sterilizace jako nástroj bezpráví. In Mezinárodní vědecká konference oblasti práva a právních věd – Právní ROZPRAVY 2015. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2015. s. 223-231, 9 s. ISBN 978-80-87952-08-5.
 41. KOLUMBER, David. Povaha poválečné Jugoslávie z hlediska státovědného. In Mezinárodní vědecká konference oblasti práva a právních věd – Právní ROZPRAVY 2015. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2015. s. 248-251, 4 s. ISBN 978-80-87952-08-5.
 42. KOLUMBER, David. Československé a české správní soudnictví. In Sborník konference: Mezinárodní vědecká konference oblasti práva a právních věd – Právní ROZPRAVY 2015. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015. s. 195-204, 10 s. ISBN 978-80-87952-08-5.
 43. KOLUMBER, David. Výukový kurz 7. – 8. IV. 2014: Správní procesy ve veřejné správě. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Inovace výuky regionálního rozvoje, 2014. 69 s.
 44. KOLUMBER, David. Šestojanuárská diktatura a její vliv na ústavní vývoj Jugoslávie. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. s. 2625-2634, 10 s. ISBN 978-80-87952-07-8.
 45. KOLUMBER, David. Smluvní pokuta ve spotřebitelských smlouvách o finančních službách. PRÁVNÍ PROSTOR.CZ, Praha: ATLAS consulting, spol. s r.o., 2014. ISSN 2336-4114.
 46. KOLUMBER, David. Federalismus a dezintegrační proces v podmínkách druhé Československé republiky. In Tauchen, Jaromír; Schelle, Karel. Období nesvobody. Ostrava: KEY Publishing, 2014. s. 24-36, 13 s. ISBN 978-80-7418-211-2.
 47. KOLUMBER, David. Stručný přehled a srovnání ústavního soudnictví v Jugoslávii a v Československu. In Dny práva 2013 – Days of Law 2013: Část VII. Soudy a soudnictví v historickém kontextu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. VII-156-VII-174, 19 s. ISBN 978-80-210-6814-8.
 48. KOLUMBER, David. Studijní ústav ve Zlíně. In Sborník konference: Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí Sapere Aude 2014. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. s. 302-307, 6 s. ISBN 978-80-87952-03-0.
 49. KOLUMBER, David. Historický vývoj územní samosprávy na území dnešní České republiky. Právo, ekonomika, management, Academia Economia s.r.o., 2014, roč. 4, č. 1, s. 34-41. ISSN 1804-3550.
 50. KOLUMBER, David. Československá ústava 1938. In Sborník konference: Mezinárodní vědecká konference oblasti práva a právních věd – Právní ROZPRAVY 2014. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. s. 354-360, 7 s. ISBN 978-80-87952-02-3.
 51. KOLUMBER, David. Některé aspekty poplatkové povinnosti. In Sborník konference: Mezinárodní vědecká konference oblasti práva a právních věd – Právní ROZPRAVY 2014. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. s. 90-98, 9 s. ISBN 978-80-87952-02-3.
 52. KOLUMBER, David. Projekce pomnichovského vývoje na složení československého Národního shromáždění. In Tauchen, Jaromír; Schelle, Karel. Češi a Němci v meziválečném Československu. Ostrava: KEY Publishing, 2013. s. 157-170, 14 s. ISBN 978-80-7418-202-0.
 53. KOLUMBER, David. Nástin ústavního vývoje Slovinska. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2013. s. 3063-3071, 9 s. ISBN 978-80-87952-00-9.
 54. KOLUMBER, David. Vztahy Československa a ES před rokem 1990. Časopis Všehrd, Praha: Spolek českých právníků Všehrd, 2013. ISSN 1801-3678.
 55. KOLUMBER, David. Rozpad Československa a Jugoslávie v komparativním pohledu. In Dny práva 2012 – Days of Law 2012. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 418-437, 20 s. ISBN 978-80-210-6319-8.
 56. KOLUMBER, David. Recenze: Riegl, Martin: Proměny politické mapy po roce 1945. Brno: Masarykova univerzita – Časopis pro právní vědu a praxi, 2013. 3 s. roč. 21, Supplementum 2013, s. 311 – 313. ISSN 1805-2789.
 57. KOLUMBER, David. Fašizační tendence v právním vývoji druhé Československé republiky. In Tauchen, Jaromír; Schelle, Karel. Odraz německého národního socialismu ve třicátých letech v Československu a ve státech střední Evropy. (Sborník z kolokvia). Ostrava: KEY Publishing, 2013. s. 127-139, 13 s. ISBN 978-80-7418-181-8.
 58. KOLUMBER, David. Česko-slovenský zmocňovací ústavní zákon. Právo, ekonomie, management: čtvrtletník teorie a praxe společenských věd, Zlín: Academia Economia, 2012, roč. 3, č. 2, s. 7-16. ISSN 1804-3550.

Fakulty a součásti

Zavřít