Tomas Bata University in Zlín

JUDr. David Kolumber, Ph.D.
External Lecturer

JUDr. David Kolumber, Ph.D.

Department of Regional Development, Public Sector Administration and Law
E-mail: kolumber@utb.cz

Teaching

Consulting hours

After prior arrangement via email

Curriculum vitae

Education

 • 2012-2017: Masaryk University Brno, Faculty of Law, field of study Constitutional Law and Theory of State, Ph.D.
 • 2015: Masaryk University Brno, Faculty of Law, field of study Law, JUDr.
 • 2007-2012: Masaryk University Brno, Faculty of Law, field of study Law, Mgr.
 • 2003-2007: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín, nám. T. G. Masaryka 2734-9

Internships and study stays

 • 2014: Behörde für Justiz und Gleichstellung - Freie und Hansestadt Hamburg, Germany, study visit provided by the European Judicial Training Network, lecturer
 • 2014: Court of Justice of the European Union, Luxembourg, study visit provided by the European Judicial Training Network
 • 2013: Magyar Igazságügyi Akadémia, Hungary, study visit during exchange programme provided by the European Judicial Training Network
 • 2013: Justičná akadémia Slovenskej republiky, Slovakia, study visit during exchange programme provided by the European Judicial Training Network
 • 2013: Gemeinsames Juristisches Prüfungsamt der Länder Berlin und Brandenburg, Germany, study visit during exchange programme provided by the European Judicial Training Network

Process of employment

 • 2019-present: Czech Republic - District Court in Zlín, Vice-president
 • 2018-present: Czech Republic - District Court in Zlín, Judge
 • 2014-present: Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, Department of Regional Development, Public Sector Administration and Law, External Lecturer
 • 2016-2020: Czech Republic - District Court in Zlín, Spokesperson
 • 2018-2019: Czech Republic - District Court in Zlín, Acting Vice-president
 • 2012-2018: Czech Republic - District Court in Zlín, Judge Assistant
 • 2012: Czech Republic - District Court in Zlín, Senior Officer of Justice

Membership of expert organizations

 • The European Society for History of Law, member since 2020

Other publications

 1. KOLUMBER, David. Zánik Jugoslávie. Ostrava: KEY Publishing, 2020. 221 s. ISBN 978-80-7418-340-9.
 2. KOLUMBER, David. Výbor na obranu republiky (1938). In Schelle Karel – Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, XXI. svazek Volby-Zákon o. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020. s. 137-138. n/a. ISBN 978-80-7380-812-9.
 3. KOLUMBER, David. Výjimečný stav na Slovensku (1939). In Schelle Karel – Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, XXI. svazek Volby-Zákon o. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020. s. 183-185. n/a. ISBN 978-80-7380-812-9.
 4. KOLUMBER, David. Ustanovování soudců – česká historická perspektiva. In TAUCHEN, Jaromír. VIII. česko-slovenské právněhistorické setkání doktorandů a postdoktorandů. Sborník z konference. Brno: Masarykova univerzita, 2020. s. 130-147, 18 s. ISBN 978-80-210-9721-6.
 5. KOLUMBER, David. Vlády Slovenské republiky (14. 3. 1939–4. 4. 1945) Jozefa Tisa, Vojtecha Tuky a Štefana Tisa. In Schelle, K., Tauchen, J. (eds.). Encyklopedie českých právních dějin, XX. svazek Vá – Volba. Plzeň: Aleš Čeněk, 2020. s. 552-554, 3 s. ISBN 978-80-7380-802-0.
 6. KOLUMBER, David. Vlády Protektorátu Čechy a Morava (16. 3. 1939–5. 5. 1945) Rudolfa Berana, Aloise Eliáše, Jaroslava Krejčího a Richarda Bienerta. In Schelle, K., Tauchen, J. (eds.). Encyklopedie českých právních dějin, XX. svazek Vá – Volba. Plzeň: Aleš Čeněk, 2020. s. 550-552, 3 s. ISBN 978-80-7380-802-0.
 7. KOLUMBER, David. Vláda Republiky Karpatská Ukrajina (15.–18. 3. 1939) Augustina Vološina a Juliana Révaye. In Schelle, K., Tauchen, J. (eds.). Encyklopedie českých právních dějin, XX. svazek Vá – Volba. Plzeň: Aleš Čeněk, 2020. s. 548-550, 3 s. ISBN 978-80-7380-802-0.
 8. KOLUMBER, David. Vlády podkarpatoruské autonomní (11. 10. 1938–15. 3. 1939) Andreje Bródyho a Augustina Vološina. In Schelle, K., Tauchen, J. (eds.). Encyklopedie českých právních dějin, XX. svazek Vá – Volba. Plzeň: Aleš Čeněk, 2020. s. 546-548, 3 s. ISBN 978-80-7380-802-0.
 9. KOLUMBER, David. Vlády slovenské autonomní (6. 10. 1938–14. 3. 1939) Jozefa Tisa, Jozefa Siváka a Karola Sidora. In Schelle, K., Tauchen, J. (eds.). Encyklopedie českých právních dějin, XX. svazek Vá – Volba. Plzeň: Aleš Čeněk, 2020. s. 543-546, 4 s. ISBN 978-80-7380-802-0.
 10. KOLUMBER, David. Vlády ČSR (22. 9. 1938–15. 3. 1939) Jana Syrového a Rudolfa Berana. In Schelle, K., Tauchen, J. (eds.). Encyklopedie českých právních dějin, XX. svazek Vá – Volba. Plzeň: Aleš Čeněk, 2020. s. 540-543, 4 s. ISBN 978-80-7380-802-0.
 11. KOLUMBER, David. Vídeňská arbitráž (1938). In Schelle, K., Tauchen, J. (eds.). Encyklopedie českých právních dějin, XX. svazek Vá – Volba. Plzeň: Aleš Čeněk, 2020. s. 468-471, 4 s. ISBN 978-80-7380-802-0.
 12. SCHELLE, Karel; TAUCHEN, Jaromír; DUDOVÁ, Markéta; KOLUMBER, David; SEDLÁČEK, Petr. Návrhy na změnu ústavy. In TAUCHEN, Jaromír, Jozef BEŇA a Karel SCHELLE. Ústava a ústavní systém meziválečného Československa. Ostrava: KEY Publishing, 2020. s. 394-423, 30 s. ISBN 978-80-87475-62-1.
 13. KOLUMBER, David. Ústava Slovenské republiky (1939). In Schelle, K. – Tauchen, J. (eds.): Encyklopedie českých právních dějin, XIX. svazek U – Ú. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020. p. 512-519, 8 p. ISBN 978-80-7380-795-5.
 14. KOLUMBER, David. Ústavní návrhy z období Česko-Slovenské republiky (1938-1939). In Schelle, K. – Tauchen, J. (eds.): Encyklopedie českých právních dějin, XIX. svazek U – Ú. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020. p. 508-510, 3 p. ISBN 978-80-7380-795-5.
 15. KOLUMBER, David. Stranicko-politický systém (1938-1939). In Schelle, K. – Tauchen, J. (eds.): Encyklopedie českých právních dějin, XVI. svazek Správa veřejná-suché. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. p. 813-816, 4 p. ISBN 978-80-7380-761-0.
 16. KOLUMBER, David. Správa veřejná (1938-1939). In Schelle, K. – Tauchen, J. (eds.): Encyklopedie českých právních dějin, XV. svazek Soukromé-Správa ústřední. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. p. 468-470, 3 p. ISBN 978-80-7380-752-8.
 17. KOLUMBER, David. Spory o vlastnictví koncernu Baťa. In Schelle, K. – Tauchen, J. (eds.): Encyklopedie českých právních dějin, XV. svazek Soukromé-Správa ústřední. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. p. 378-388, 11 p. ISBN 978-80-7380-752-8.
 18. KOLUMBER, David. Soudní funkcionáři a ústavní dimenze opakovaného výkonu jejich funkce. PRÁVNÍ PROSTOR.CZ, Praha: ATLAS consulting, spol. s r.o., 2019. ISSN 2336-4114.
 19. KOLUMBER, David. Právo na tlumočení v civilním sporném řízení. PRÁVNÍ PROSTOR.CZ, Praha: ATLAS consulting, spol. s r.o., 2019. ISSN 2336-4114.
 20. JURČÍK, Radek; KOLUMBER, David; POHLUDKA, Michal. Mezinárodní právo veřejné. Uherské Hradiště: Vědecké nakladatelství Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, 2019. ISBN 978-80-907435-8-8.
 21. KOLUMBER, David; SLOBODNÍKOVÁ, Tereza. Štrbské protokoly (1949). In Tauchen, Jaromír; Schelle, Karel. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019. p. 787-794, 7 p. XVII. svazek Svatá-Štrbské. ISBN 978-80-7380-769-6.
 22. KOLUMBER, David. Ústavní milníky druhé republiky. In Mičková, Zuzana. 100 rokov od vzniku ČSR: zborník príspevkov zo IV. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Banskobystrická škola právnych dejín, Banská Bystrica, 22. – 23. marec 2018. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, 2019. p. 59-69, 11 p. ISBN 978-80-557-1490-5.
 23. JURČÍK, Radek; KOLUMBER, David; PETRÁŠ, Václav. Právo v oblasti hospodářské. Uherské Hradiště: Vědecké nakladatelství Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, 2018. ISBN 978-80-907179-6-1.
 24. KOLUMBER, David. Setkání v Berchtesgadenu (1938). In Tauchen, Jaromír; Schelle, Karel. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018. p. 239-241, 3 p. XII. svazek Sa – Smlouva ná.
 25. JURČÍK, Radek; KOLUMBER, David; HEROT, Pavel. Správní věda. Uherské Hradiště: Vědecké nakladatelství Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, 2018. ISBN 978-80-907179-1-6.
 26. KOLUMBER, David. Beati possidentes. In Mikel, Zdeněk. J. A. Baťa 120: Konference – Budování baťovských továren a měst v Československu a ve světě. Zlín: Nadační fond Jana Antonína Bati, 2018. p. 62-71, 11 p. ISBN 978-80-270-3542-7.
 27. KOLUMBER, David. Právní jednání a postupy při rozhodování orgánů obce. Zlín: Sdružení měst a obcí Východní Moravy, 2018. 64 s.
 28. KOLUMBER, David. Sněm Slovenské republiky (1939-1945). In Schelle Karel – Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, XIII. svazek Smlouva o – Součást. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018. p. 749-753, 5 p. ISBN 978-80-7380-744-3.
 29. KOLUMBER, David. Sněm Slovenské krajiny (1938-1939). In Schelle Karel – Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, XIII. svazek Smlouva o – Součást. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018. p. 747-749, 3 p. ISBN 978-80-7380-744-3.
 30. KOLUMBER, David. Sněm Podkarpatské Rusi (1938-1939). In Schelle Karel – Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, XIII. svazek Smlouva o – Součást. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018. p. 746-747, 2 p. ISBN 978-80-7380-744-3.
 31. KOLUMBER, David. Soudní poplatky nově. PRÁVNÍ PROSTOR.CZ, Praha: ATLAS consulting, spol. s r.o., 2017. ISSN 2336-4114.
 32. KOLUMBER, David. Runcimanova mise (1938). In Tauchen, Jaromír; Schelle, Karel. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. p. 692-696, 5 p. X. svazek R – Říš. ISBN 978-80-7380-671-2.
 33. KOLUMBER, David. Proces s Františkem Malotou (1954). In Tauchen, Jaromír; Schelle, Karel. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. p. 243-245, 3 p. Procesy (od roku 1950) – Pů. ISBN 978-80-7380-657-6.
 34. KOLUMBER, David. Proces s Josefem Trojanem (1953). In Tauchen, Jaromír; Schelle, Karel. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. p. 208-209, 2 p. Procesy (od roku 1950) – Pů. ISBN 978-80-7380-657-6.
 35. KOLUMBER, David. Proces s Albertem Foldynou (1951). In Tauchen, Jaromír; Schelle, Karel. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. p. 100-101, 2 p. Procesy (od roku 1950) – Pů. ISBN 978-80-7380-657-6.
 36. KOLUMBER, David. Proces s Hugo Vavrečkou (1948). In Tauchen, Jaromír; Schelle, Karel. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. p. 760-763, 4 p. VIII. svazek Procesy (do roku 1949). ISBN 978-80-7418-271-6.
 37. KOLUMBER, David. Proces s Dominikem Čiperou (1947). In Tauchen, Jaromír; Schelle, Karel. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. p. 636-641, 6 p. VIII. svazek Procesy (do roku 1949). ISBN 978-80-7418-271-6.
 38. KOLUMBER, David. Občanská práva a svobody (1938–1939). In Tauchen, Jaromír; Schelle, Karel. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2016. p. 450-452, 3 p. IV. svazek N – O. ISBN 978-80-7380-569-2.
 39. KOLUMBER, David. Národnostní menšiny a emigranti (1938–1939). In Tauchen, Jaromír; Schelle, Karel. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2016. p. 189-192, 4 p. IV. svazek N – O. ISBN 978-80-7380-569-2.
 40. KOLUMBER, David. Memorandum godesberské (1938). In Tauchen, Jaromír; Schelle, Karel. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2016. p. 576-578, 3 p. III. svazek K – M. ISBN 978-80-7380-602-6.
 41. KOLUMBER, David. Konfiskace (po roce 1945). In Tauchen, Jaromír; Schelle, Karel. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2016. p. 250-257, 8 p. III. svazek K – M. ISBN 978-80-7380-602-6.
 42. KOLUMBER, David. Konference žilinská (1938). In Tauchen, Jaromír; Schelle, Karel. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2016. p. 239-241, 3 p. III. svazek K – M. ISBN 978-80-7380-602-6.
 43. KOLUMBER, David. Evropská společenství a ČSSR. In Tauchen, Jaromír; Schelle, Karel. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2016. p. 411-413, 3 p. II. svazek D – J. ISBN 978-80-7380-587-6.
 44. KOLUMBER, David. Spory o Baťův odkaz. Ostrava: Key Publishing p. r. o., 2016. 183 p. ISBN 978-80-7418-252-5.
 45. KOLUMBER, David. Základní nástin vývoje německého nacistického práva. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2015. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2015. p. 1643-1648, 6 p. ISBN 978-80-87952-12-2.
 46. KOLUMBER, David. Česko-Slovenská republika (1938–1939). In Tauchen, Jaromír; Schelle, Karel. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015. p. 796-810, 15 p. I. svazek A – Č. ISBN 978-80-7380-562-3.
 47. KOLUMBER, David. Autonomie Slovenska (1938). In Tauchen, Jaromír; Schelle, Karel. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015. p. 316-320, 5 p. I. svazek A – Č. ISBN 978-80-7380-562-3.
 48. KOLUMBER, David. Autonomie Podkarpatské Rusi (1938). In Tauchen, Jaromír; Schelle, Karel. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015. p. 313-316, 4 p. I. svazek A – Č. ISBN 978-80-7380-562-3.
 49. KOLUMBER, David. Kapitola z trestání pracovníků koncernu Baťa po druhé světové válce. PRÁVNÍ PROSTOR.CZ, Praha: ATLAS consulting, spol. s r.o., 2015. ISSN 2336-4114.
 50. KOLUMBER, David. Zákonné provedení sociálních práv podle Listiny základních práv a svobod. PRÁVNÍ PROSTOR.CZ, Praha: ATLAS consulting, spol. s r.o., 2015. ISSN 2336-4114.
 51. KOLUMBER, David. Aspetti giuridici della autoritaria democrazia cecoslovacca alla luce dello sviluppo dell´Italia fascista. In Scientia Nobilitat Studies II. Łask: Scientia Nobilitat, 2015. p. 4-18, 15 p. ISBN 978-83-940589-2-0.
 52. ŠTREJTOVÁ, Kateřina; KOLUMBER, David. Sterilizace jako nástroj bezpráví. In Mezinárodní vědecká konference oblasti práva a právních věd – Právní ROZPRAVY 2015. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2015. p. 223-231, 9 p. ISBN 978-80-87952-08-5.
 53. KOLUMBER, David. Povaha poválečné Jugoslávie z hlediska státovědného. In Mezinárodní vědecká konference oblasti práva a právních věd – Právní ROZPRAVY 2015. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2015. p. 248-251, 4 p. ISBN 978-80-87952-08-5.
 54. KOLUMBER, David. Československé a české správní soudnictví. In Sborník konference: Mezinárodní vědecká konference oblasti práva a právních věd – Právní ROZPRAVY 2015. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015. p. 195-204, 10 p. ISBN 978-80-87952-08-5.
 55. KOLUMBER, David. Výukový kurz 7. – 8. IV. 2014: Správní procesy ve veřejné správě. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Inovace výuky regionálního rozvoje, 2014. 69 s.
 56. KOLUMBER, David. Šestojanuárská diktatura a její vliv na ústavní vývoj Jugoslávie. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. p. 2625-2634, 10 p. ISBN 978-80-87952-07-8.
 57. KOLUMBER, David. Smluvní pokuta ve spotřebitelských smlouvách o finančních službách. PRÁVNÍ PROSTOR.CZ, Praha: ATLAS consulting, spol. s r.o., 2014. ISSN 2336-4114.
 58. KOLUMBER, David. Federalismus a dezintegrační proces v podmínkách druhé Československé republiky. In Tauchen, Jaromír; Schelle, Karel. Období nesvobody. Ostrava: KEY Publishing, 2014. p. 24-36, 13 p. ISBN 978-80-7418-211-2.
 59. KOLUMBER, David. Stručný přehled a srovnání ústavního soudnictví v Jugoslávii a v Československu. In Dny práva 2013 – Days of Law 2013: Část VII. Soudy a soudnictví v historickém kontextu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. VII-156-VII-174, 19 p. ISBN 978-80-210-6814-8.
 60. KOLUMBER, David. Studijní ústav ve Zlíně. In Sborník konference: Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí Sapere Aude 2014. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. p. 302-307, 6 p. ISBN 978-80-87952-03-0.
 61. KOLUMBER, David. Historický vývoj územní samosprávy na území dnešní České republiky. Právo, ekonomika, management, Academia Economia s.r.o., 2014, roč. 4, č. 1, p. 34-41. ISSN 1804-3550.
 62. KOLUMBER, David. Československá ústava 1938. In Sborník konference: Mezinárodní vědecká konference oblasti práva a právních věd – Právní ROZPRAVY 2014. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. p. 354-360, 7 p. ISBN 978-80-87952-02-3.
 63. KOLUMBER, David. Některé aspekty poplatkové povinnosti. In Sborník konference: Mezinárodní vědecká konference oblasti práva a právních věd – Právní ROZPRAVY 2014. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. p. 90-98, 9 p. ISBN 978-80-87952-02-3.
 64. KOLUMBER, David. Projekce pomnichovského vývoje na složení československého Národního shromáždění. In Tauchen, Jaromír; Schelle, Karel. Češi a Němci v meziválečném Československu. Ostrava: KEY Publishing, 2013. p. 157-170, 14 p. ISBN 978-80-7418-202-0.
 65. KOLUMBER, David. Nástin ústavního vývoje Slovinska. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2013. p. 3063-3071, 9 p. ISBN 978-80-87952-00-9.
 66. KOLUMBER, David. Vztahy Československa a ES před rokem 1990. Časopis Všehrd, Praha: Spolek českých právníků Všehrd, 2013. ISSN 1801-3678.
 67. KOLUMBER, David. Rozpad Československa a Jugoslávie v komparativním pohledu. In Dny práva 2012 – Days of Law 2012. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. p. 418-437, 20 p. ISBN 978-80-210-6319-8.
 68. KOLUMBER, David. Recenze: Riegl, Martin: Proměny politické mapy po roce 1945. Brno: Masarykova univerzita – Časopis pro právní vědu a praxi, 2013. 3 p. roč. 21, Supplementum 2013, p. 311 – 313. ISSN 1805-2789.
 69. KOLUMBER, David. Fašizační tendence v právním vývoji druhé Československé republiky. In Tauchen, Jaromír; Schelle, Karel. Odraz německého národního socialismu ve třicátých letech v Československu a ve státech střední Evropy. (Sborník z kolokvia). Ostrava: KEY Publishing, 2013. p. 127-139, 13 p. ISBN 978-80-7418-181-8.
 70. KOLUMBER, David. Česko-slovenský zmocňovací ústavní zákon. Právo, ekonomie, management: čtvrtletník teorie a praxe společenských věd, Zlín: Academia Economia, 2012, roč. 3, č. 2, p. 7-16. ISSN 1804-3550.

Faculties and departments

Close