Tomas Bata University in Zlín

Odborný asistent

Ing. Lukáš Danko, Ph.D.

Department of Regional Development, Public Sector Administration and Law
E-mail: danko@utb.cz Mobile: +420 730 847 234 TEL: +420 576 032 848 Office:
U2/332
Twitter:
https://twitter.com/lukasdanko

Působí jako odborný asistent na Ústavu regionálního rozvoje, veřejné správy a práva na Fakultě managementu a ekonomiky, která je součástí Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Garantuje výuku předmětů Ekonomická geografie, Regionální analýza 1 a Financování veřejného sektoru. Podílel se na projektech mapování kulturních a kreativních průmyslů ČR a přípravě strategických a koncepčních dokumentů pro oblast veřejné správy. Momentálně je řešitelem projektu COST, se zaměřením na New Working Spaces (NWS). Jeho výzkumné zájmy jsou orientovány na kreativní ekonomiku, new working spaces a problematiku veřejných politik, s využitím kvantitativních (zejména ESDA) a kvalitativních metod.


Teaching

Consulting hours

Uterý 14.00 -16.00 hod. Dále možná dohoda termínu email/mobil.

Curriculum vitae

Education

  • 2012–2017, UTB FaME Zlín, doktorské studium, obor Management a ekonomika, Ph.D.
  • 2010–2012, UTB FaME Zlín, navazující magisterské studium, obor Veřejná správa a regionální rozvoj, Ing.
  • 2007–2010, Trenčianska Univerzita Alexanda Dubčeka v Trenčíne, bakalářské studium, obor Regionální rozvoj, Bc.

 

Internships and study stays

  • 2018-2019: Vienna University of Economics and Business, Rakousko, research mobility programme
  • 2016: Vienna University of Economics and Business, Rakousko, dlouhodobá stáž, program AKTION ČR-AT
  • 2015: Vienna University of Economics and Business, Rakousko, krátkodobá stáž, OPVK
  • 2009: Šiauliai University, Litva, program ERASMUS

Process of employment

  • 2017–dosud: UTB FaME Zlín, asistent/odborný asistent
  • 2017–dosud: UTB FaME Zlín, projektový manažer
  • 2014–2015: UTB FaME Zlín, Centrum aplikovaného ekonomického výzkumu, projektový manažer

 

 

Membership of expert organizations

Česká geografická společnost

Faculties and departments

Close