Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
odborný asistent

Ing. Ludmila Kozubíková, Ph.D.

Ústav podnikové ekonomiky
E-mail: kozubikova@utb.cz TEL: +420 576 032 528 Kancelář:
U2/530
 • Odborný asistent Ústavu podnikové ekonomiky
 • Zabývá se oblastí podnikové ekonomiky, speciálně problematikou podnikatelského prostředí malých a středních podniků.
 • Na ústavu vyučuje a zkouší předměty podnikové ekonomiky I a II, manažerského účetnictví a controllingu.
 • V současnosti je řešitelkou dvou interních projektů – IGA projekt  – Finanční a nefinanční faktory úvěrového rizika malých a středních podniků v České republice a RO projekt – Podnikatelské prostředí malých a středních podniků – determinanty kvality a podnikatelská rizika.
 • Za posledních pět let publikovala dva impaktované články a osm článků v databázi Scopus.

Výuka

Konzultační hodiny

Pondělí 8-9.30

Životopis

Vzdělání

 • 15. 10. 2004 – Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, udělen titul Ph.D. v oboru Teorie vyučování ekonomických předmětů
 • 5. 6. 2001 – Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, udělen titul Ing. ve studijním oboru Účetnictví a finanční řízení podniku
 • 1992 – 1996 Obchodní akademie T. Bati ve Zlíně
 • 1984 – 1992 Základní škola ve Slavičíně

Stáže a studijní pobyty

 • 2017: Eastern Macedonia & Thrace Institute of Technology, Kavala, Řecko, přednášející v rámci International week

Průběh zaměstnání

 • od  1. 9.  2013 až dosud - UTB, FAME, Ústav podnikové ekonomiky, odborný asistent
 • od 1. 9. 2001 do 31. 8. 2013 – Obchodní akademie T. Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín, učitelka odborných ekonomických předmětů  v bakalářských studijních programech
 • účast na projektu „Inovace vzdělávacích programů dle požadavků podnikatelské praxe v rámci procesu stabilizace VOŠE Zlín“ (2013)
 • 2004 – 2005 – členka akreditační komise pro neuniverzitní vysoké školy

Fakulty a součásti

Zavřít