Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
projekt

Business Navigation Game aneb podnikání hrou

Hrát hru, a přitom se dobře připravit na podmínky v praxi? Tak přesně to dělalo 5 týdnů 72 studentů pátých ročníků Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V rámci předmětu Controlling totiž prošli výukou simulační manažerské hry Business Navigation Game (BNG).

„Hra je unikátní zejména tím, že propojuje tržní simulátor LUDUS s manažerským informačním systémem BNS, který používají stovky firem v ČR i zahraničí. Jen ve Zlíně a blízkém okolí jej mají například Kovárna VIVA, Česká Zbrojovka, VITAR, D PLAST-EFTEC nebo Linea Nivnice,“  konstatují Ing. Jan Hušek, Ph.D. a Ing. Miroslav Dzurenda, Ph.D., ze společnosti INEKON SYSTEMS, kteří kurz vedli s podporou domácích vyučujících doc. Ing. Petra Nováka, Ph.D., a Ing. Ludmily Kuzubíkové, Ph.D.  z Ústavu podnikové ekonomiky FaME.

Jak si vyzkoušet praxi tak trochu nanečisto

Studenti získali díky hře zkušenosti s řízením společností v extrémně konkurenčním prostředí a osvojili si řadu užitečných návyků, jako např. sestavení plánu, forecasty prodeje ve vazbě na marketing, servis a výzkum, dozvěděli se, jak naplánovat výrobu a pořídit si k tomu i odpovídající stroje a potřebné suroviny, dokázali si odpovědět na otázky, kolik dělníků nebo THP pracovníků budou ve vazbě na plán výroby budou potřebovat nebo vyřešit, jak velký úvěr budou muset přijmout, aby jejich finanční náklady byly minimální. „Všechna rozhodnutí studentů měla přitom dopad na plán hospodářského výsledku, cash flow nebo rozvahu, které si vždy na konci kola před svými finálními rozhodnutími vytvořili,“ vysvětluje Jan Hušek.

Studenti byli rozděleni do 15 týmů po 3 až 6 studentech a během 5 týdnů zvládli čtyři ostrá a jedno testovací kolo. Každý tým musel učinit stovky rozhodnutí, které byly ve formě finálního plánu za všechny oblasti nahrány prostřednictvím BNS do simulátoru LUDUS, který je s uvedeným manažerským systémem plně integrován. Tento proces se každý týden opakoval a na konci každého kola se studenti dozvěděli, jak uspěli.

I složité procesy se za 5 týdnů staly samozřejmostí

Právě opakovanost úkonů a soutěživost mezi týmy vedla k tomu, že studenti hře věnovali, navíc dobrovolně, mnohem více času, než kdyby se látku učili pouze ze skript. Kromě skript měli studenti k dispozici i instruktážní videa na webovém portálu, a navíc se mohli každý týden v rámci prezenční výuky poradit s vyučujícím.  Úkolem každého týmu bylo dosáhnout ve zvoleném období toho nejlepšího kumulovaného hospodářského výsledku za všechna předchozí období. „Na této cestě se studenti museli vypořádat s řadou překážek. Nakonec však byli překvapeni, že i procesy, které se jim na začátku hry zdály velmi složité a komplexní, se staly samozřejmostí,“ zhodnotil Jan Hušek.

Cílem BNG je, aby si studenti osvojili odborné návyky a v budoucnu je pak uměli využít v praxi. O tom, zda se to podařilo, svědčí nejlépe hodnocení samotných studentů:

„Na první pohled působila hra složitě a komplikovaně, avšak díky návodu a videím začala být dostatečně srozumitelná pro některé studenty již po prvním kole. V prostředí systému BNS jsme se navíc mohli dobře orientovat. Jeho ovládání nám přišlo intuitivní a osvojit se nám povedlo poměrně rychle a bez problémů, díky čemuž jsme se mohli naplno věnovat plánování a provádět potřebná rozhodnutí. Hra nám poskytla komplexní pohled na plánování a poukázala na provázanost jednotlivých plánů a výkazů. Velkým přínosem byla možnost sledovat dopad rozhodnutí na vývoj firmy v reálném čase. BNG nám pomohla uvědomit si, jak ve firmě všechno souvisí se vším a že je potřebné při plánovaní zohlednit velké množství informací, a to jak interních, tak i externích.“

Podrobnosti o samotné hře najdete na webu INEKON SYSTEMS.

Fakulty a součásti

Zavřít