Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Ve světě cestovního ruchu se silným partnerem.

Minulý týden podepsal v Praze děkan FaME prof. David Tuček smlouvu o spolupráci a partnerství s výrazným subjektem na poli tuzemského cestovního ruchu, společností Čedok a.s. ?

Pokračujeme tak v úrodném létě plném navazování nových, zásadních spojení s důležitými partnery pro naši další vědeckovýzkumnou i pedagogickou činnost. ? Spolupráce se společností Čedok a.s. se bude orientovat zejména na praktickou výuku v rámci odborných předmětů a praxí u magisterského studijního programu Podnikání ve službách cestovního ruchu a také doktorského studijního programu Ekonomika cestovního ruchu, který je touto dobou v akreditačním procesu. ?

„Spolupráce se společností Čedok je důkazem nejen nabývajícího významu odvětví cestovního ruchu, ale také smysluplnosti právě nyní akreditovaných studijních programů na naší fakultě. Ty dají našim studentům možnost se v této oblasti vzdělávat a díky takovýmto partnerstvím i rovnou zapojovat do praxe, a to mnohdy již během studia,“ komentuje význam spolupráce děkan fakulty prof. David Tuček.

Vysoký zájem o oba zmíněné studijní program na důležitosti tohoto partnerství a další spolupráce jen přidává. ? Těšíme se na všechny další společné kroky, kooperaci a její výstupy. ?

Příspěvek najdete také na našem LinkedInu.

Fakulty a součásti

Zavřít