Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
věda

Konference EMF 2022 již v říjnu!

Dovoluji si Vás pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci Ekonomika Management Finance (EMF 2022), jejímž cílem je vzájemná výměna nových teoretických a praktických poznatků z oblasti ekonomiky, managementu a financí, navazování vědeckých kontaktů a také možnost publikovat výsledky vlastních výzkumů v kvalitních časopisech.

Konferenci EMF 2022 pro Vás připravila Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati v Zlíně ve spolupráci Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, s Provozně ekonomickou fakultou MENDELU a firmou BENZINOL SLOVAKIA s.r.o.

Těšíme se na Vaši účast.

prof. Ing. David Tuček, Ph.D.
děkan

Fakulta managementu a ekonomiky
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Více informací na webu konference EMF 2022.

Fakulty a součásti

Zavřít