Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Klíčové oblasti vědy a výzkumu

Znalosti a řízení znalostí

  • ESF Projekt: Pracujme chytřeji (2007-2009)
  • Rozvoj tacitních znalostí manažerů (2008–2010), GA ČR
  • Znalostní služby – jejich význam a charakteristika (2009-2012), GA ČR
  • CreaClust – Přeshraniční klastrová iniciativa pro rozvoj kreativního průmyslu (Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2012-2013, NFP 22410420026), MŠMT – Spolupráce ČR/SR
  • Výkonový potenciál pracovníků 50+ a specifické formy řízení lidských zdrojů podniku (2012-2013), Technologická agentura ČR
  • Vytvoření českého nástroje pro měření akademických tacitních znalostí (2012 – 2014), GA ČR

Fakulty a součásti

Zavřít