Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
projekt

Spolupracujeme na vzniku online platformy pro výuku podnikání!

Děkan FaME prof. Ing. David Tuček, Ph.D. a ředitel Ústavu podnikové ekonomiky doc. Ing. Petr Novák, Ph.D. včera na FaME přivítali milou delegaci polských kolegů z Uniwersytet Szczeciński a Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, se kterými spolupracujeme v rámci projektové výzvy “Development Entrepreneurship competencies among Generation Alpha in primary and secondary schools”. 🇵🇱 🤝

A o co jde? 👉 Cílem projektu je vytvořit interaktivní online platformu pro podnikatelské vzdělávání na základních a středních školách v regionu V4. 🎓 Platforma umožní učitelům škol efektivně rozvíjet podnikatelské kompetence a dovednosti 21. století mezi studenty podporou spolupráce a sdílením nejlepších mezinárodních postupů, které jsou přizpůsobeny národním charakteristikám zemí Visegrádské skupiny. 💡

Vzájemná debata byla zaměřena nejen na podstatu projektu, ve kterém jsou “v tom s námi” také další důležití partneři Budapest University of Technology and Economics a Slovenská pol’nohospodárska univerzita v Nitre, ale také na výzvy a kulturní specifika zapojených zemí a jejich přístupů k výuce podnikatelství nejen v základním a středním stupni. 🏫

Děkujeme za důležitou návštěvu, těšíme se na další setkání a především úspěšný rozvoj projektu a plánované online platformy! 💙

Fakulty a součásti

Zavřít