Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Spolupráce s dalším partnerem pro praxi studentů zahájena

Vedení UTB a FaME v polovině října uzavřelo smlouvu o spolupráci s digitálním závodem SIEMENS o.z. Elektromotory Mohelnice, největším evropským výrobcem nízkonapěťových asynchronních elektromotorů a jedničkou na trhu katalogových a zákaznických variant motorů.

Za účasti rektora UTB, prof. Sedlaříka, děkana FaME prof. Tučka a proděkana pro tvůrčí činnost prof. Popeska tak spolu s vedením závodu umožnili studentům Fakulty managementu a ekonomiky pomoc při vedení závěrečných prací, protože závod bude poskytovat povinné praxe jak studentům bakalářských a magisterských studijních programů tak i doktorandům.

„Spolupráce s o.z. Elektromotory Mohelnice pro nás znamená spolupráci s velkým hráčem na trhu Industry 4.0,“ kvitoval uzavření smlouvy děkan FaME. „Věříme, že tato spolupráce bude mít velký dopad na uplatnitelnost našich absolventů. Spolupráce bude mít více rovin, protože naše ústavy jsou schopny zabezpečit řadu optimalizačních projektů, či vzdělávacích akcí a počítáme s tím, že bude oboustranně výhodná,“ dodává děkan.

Fakulty a součásti

Zavřít