Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Mezinárodní vědecká konference Ekonomika Management Finance (EMF 2018)

CAEV ve spolupráci s vedením FaME, PEVŠ Bratislava, firmou Benzinol Slovakia s.r.o. a Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice zorganizovalo v říjnu 2018 mezinárodní vědeckou konferenci Ekonomika Management Finance (EMF 2018), jejímž cílem byla vzájemná výměna nových teoretických a praktických poznatků z oblasti ekonomiky, managementu a financí a navazování vědeckých kontaktů.

Specifickým znakem této konference byla skutečnost, že se mohli zúčastnit autoři, kteří úspěšně prošli recenzním řízením ve významných časopisech, které jsou indexované na Web of Science a Scopus.

Celkový počet zaslaných článků byl 78, z toho 53 bylo přijatých na konferenci a 25 článků bylo odmítnuto. V rámci této konference CAEV podpořilo publikaci 30 kvalitních článků, jejichž autoři byli zaměstnanci FaME.

Fakulty a součásti

Zavřít