Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

2. kolo přijímacího řízení 1. 6. – 15. 7. 2020

Přihlásit se na FaME můžete ještě ve druhém kole, které bude brzy otevřeno, BSP i MSP v termínu 1. 6. – 15. 7. 2020 přijímáme pouze elektronické přihlášky z webové adresy: www.eprihlaska.utb.cz.

Bakalářské studium:

  • Přijímací zkoušku v prvním i druhém kole přijímacího řízení lze prominout vítězům celostátních olympiád v České nebo Slovenské republice v oborech ekonomie nebo matematika (umístěným jednotlivcům na 1. – 20. místě) doložené úředně ověřeným certifikátem.
  • Přijímací zkoušku ve druhém kole lze prominout uchazečům, kteří absolvovali NSZ nebo NPS v termínech 12. 2019, 8. 2. 2020, 7. 3. 2020, 4. 4. 2020, 1. 5. 2020, 23. 5. 2020, 27. 6. 2020 a 11. 7. 2020 a dosáhli percentilu 40 a více.

Vzhledem k vývoji situace byla společnost SCIO nucena posunout termíny Národních srovnávacích zkoušek (Národné porovnávacie skúšky). Více informací na webu SCIO: https://scio.cz/nsz/terminy/.

Studijní programy

Magisterské studium:

Ke studiu budou přijati a zapsáni podle § 48 Zákona všichni uchazeči, kteří si podali ve stanovených termínech pro první nebo druhé kolo přijímacího řízení přihlášku ke studiu do magisterských studijních programů Fakulty managementu a ekonomiky a řádně ukončili předchozí bakalářské studium.

Studijní programy

Obor Průmyslové inženýrství v magisterském stupni 2. kolo přijímacího řízení nemá otevřeno.

Aktuální směrnice k přijetí najdete zde:

BSP: https://fame.utb.cz/mdocs-posts/sd-10-2019-uplne-zneni-dodatek-2/

Fakulty a součásti

Zavřít