Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
studenti

Jak jste spokojení? Hodnocení studijních programů je tu!

Rozvoj a pokrok studia na vysoké škole je nikdy nekončící proces, u kterého je ale naprosto zásadní vklad a pohled VÁS – našich studentů. A tak je tu velké HODNOCENÍ STUDIJNÍCH PROGRAMŮ. 💪

Nenechte si svůj názor pro sebe! 😉 Máme pro vás krátký dotazník, jehož vyplněním můžete přispět k tomu, aby výuka nejen na FaME, ale na univerzitě celkově byla zase o krok lepší, smysluplnější a plně reflektovala potřeby a výzvy dnešní doby. 🧐

👉 A k čemu to bude? Výsledky využijeme k dalšímu rozvoji UTB v oblastech, jako je vzdělávání, služby pro studenty, mezinárodních vztahů. 🕵️‍♂️ Feedback poputuje také k našim garantům – tedy těm, kteří stojí za jednotlivými studijními programy tak, aby cílení obsahu těchto programů bylo zase o něco přesnější a propracovanější. 🤗

▶️ Váš feedback hraje roli. Klikejte a vyplňujte zde: http://bit.ly/hodnocení_výuky_UTB. Máte to u nás! ❤️

 

A když ne my, třeba vás přesvědčí oficiální slova na prorektora pro kvalitu a strategii, Mgr. Jana Kalendy, Ph.D.:

Vážení a milí studenti, od 3. 5. 2021 do 16. 5. 2021 máte možnost hodnotit kvalitu studijních programů

Budeme velmi rádi, když se do hodnocení zapojíte a vyplněním krátkého dotazníku přispějete k získání zpětné vazby. Reflexi z vaší strany považujeme za neocenitelný nástroj zlepšování naší práce a samotné vzdělávací činnosti univerzity.

V rámci zpětné vazby nás zajímá, jaké dovednosti jste si jako studenti osvojili, jak hodnotíte příležitosti k vlastnímu rozvoji, které vám univerzita nabízí, a jak studium na na UTB naplňuje vaše očekávání od vysokoškolského studia. Výsledky šetření využijeme k dalšímu rozvoji a směřování univerzity v oblasti vzdělání, služeb studentům a mezinárodních vztahů. Zpětná vazba bude zároveň sloužit garantům studijních programů, aby mohli lépe zacílit obsah jednotlivých studijních programů.

Vyplnění dotazníku je pak zcela anonymní. 

Fakulty a součásti

Zavřít