Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

AKADEMIE BUSINESS MANAŽERA

III. ročník
Certifikovaný vzdělávací program AKADEMIE BUSINESS MANAŽERA je určen pro osoby na vedoucích firemních pozicích, vybrané pracovníky podnikových útvarů, kteří mají motivaci rozvíjet své znalosti a zkušenosti. V rámci vzdělávacího programu se zájemci seznámí s problematikou řízení nákladů, organizace a řízení procesů, finančního řízení, průmyslového inženýrství a s hlavními personálními činnostmi z pohledu vedoucího pracovníka. Vzdělávací program je zakončen obhajobou projektu. Pro tento účel si každý účastník uvedeného kompaktního vzdělávání před nástupem na kurz připraví jednoduché zadání z vlastní společnosti, na kterém po ukončení vzdělávacích modulů prokáže reálnou znalost zvolené problematiky.

Jednotlivé kurzy v rámci vzdělávacího programu jsou zajištěny zkušenými lektory s dlouholetými zkušenostmi z akademické a firemní sféry, což zajišťuje vysokou kvalitu jednotlivých kurzů, které jsou zaměřeny prakticky na osvojení si potřebných dovedností.

Kurzy probíhají v budově Fakulty managementu a ekonomiky, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Mostní 5139, 760 01 Zlín.
Výukové prostory disponují vhodnou technikou, tréninkovými hrami a videoprojekcí pro účely každého kurzu.

Forma vzdělávacího programu:
Jednotlivé kurzy vzdělávacího programu jsou zaměřeny na praktické aspekty probíraných témat. Min. 50 % času v rámci kurzu je věnováno praktickým cvičením a případovým studiím, s cílem poukázat na praktické uplatnění probíraných nástrojů.

Cena 17.000,- Kč
Cena je uvedena bez DPH na osobu. Součástí ceny jsou výukové materiály, učební pomůcky a osobní konzultace lektora. V případě tří a více účastníků z jedné organizace cena činí 14.000,- Kč za osobu.

Podrobný program kurzu najdete zde.

Časový harmonogram:
Jednotlivá soustředění budou v těchto termínech: 9. 10. 2019 (9—17 h), 23. 10. (9—16 h), 6. 11. (9—16 h), 22. 11. (9—16 h), 4. 12. (9—16 h).

Registrace
Závazně se přihlašuji na vzdělávacího programu Akademie business manažera v termínu od září do prosince 2019.
Souhlasím, aby Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky zpracovávala mé osobní údaje, a to v rozsahu jméno a příjmení, rok ukončení a e-mail, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích aktivit.

Registrujte se on-line ZDE nebo přímo z aktivního odkazu v letáku. V případě dotazů se prosím obraťte na Ing. Marka Koňaříka, konarik@utb.cz.

Fakulty a součásti

Zavřít