Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
studenti

První akademická banka spuštěna na FaME

UFbanka – originální projekt pro studenty Ústavu financí

Studium financí nemusí být žádná nuda, což dokazují členové Ústavu financí a účetnictví (ÚFÚ) FaME UTB ve Zlíně originálním projektem nazvaným UFbanka. Cenné zkušenosti jsou to i pro pedagogy – zakládání virtuální banky, emitování vlastní měny, s tím se zase tak často ve vlastní praxi nepotkávají…

 „Na začátku celého projektu stál jednoduchý nápad – nakoupíme na ústavu vybranou kryptoměnu a budeme s ní dále ve výuce pracovat. To se však ukázalo jako prakticky nerealizovatelné, proto se myšlenky ubíraly k vytvoření lokální měny UFcoin. A odtud už nebylo daleko k nápadu na virtuální UFbanku, která by nabízela svým klientům rozsáhlejší spektrum služeb a zároveň pracovala s vlastní měnou,“ přibližuje myšlenku vzniku UFbanky ředitelka Ústavu financí a účetnictví prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková.

Protože však slovo „banka“ má v české legislativě přesně definovaný význam a nelze tedy tento pojem využít pro libovolné účely, musel Ústav požádat o možnost použít tuto terminologii Českou národní banku, která zhodnotila riziko případné záměny nové fiktivní banky v rámci vzdělávací hry s reálnou bankou. Čekání na verdikt ČNB bylo opravdu napínavé, naštěstí centrální banka usoudila, že skutečný bankovní trh hrou nijak ohrožen není.

Vypracování celé koncepce hry až k jejímu spuštění zabralo zhruba dva roky, avšak do přípravy zasáhl covid, který si vynutil zpomalení a odložení startu.

Jak UFbanka funguje?

UFbanka, tedy banka Ústavu financí a účetnictví, je virtuální akciovou společností, jejíž akcionáři jsou kromě členů Ústavu všichni studenti studijních programů FaME zaměřených na finance, a to jak v bakalářských, tak magisterských programech. Akcionáři mají samozřejmě nárok na výplatu dividend po celou dobu svého studia a zároveň svými činy mohou přispívat k úspěšnému hospodaření UFbanky.

UFbanka emituje i svou lokální měnu UFcoin, v níž probíhají veškeré transakce. Kromě výplaty dividend mohou studenti získávat UFcoiny i dalšími způsoby které zároveň rozvíjí jejich znalosti v oblasti financí. UFcoiny pak mohou utrácet prostřednictvím nabídek zajímavých odměn zprostředkovaných UFbankou a jejími partnery. UFbanka vede každému akcionáři účet v měně UFcoin, který je možné ovládat prostřednictvím vlastního internetového bankovnictví.

„Studenti své UFcoiny mohou získávat například za své mimořádné studijní úspěchy, účast na soutěžích národních i mezinárodních zaměřených na oblast financí nebo za účast na vědeckých aktivitách ústavu,“ vysvětluje princip hry doc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D., garantka oboru Finance a finanční technologie, „naopak utrácet je mohou za aktivity zprostředkované UFbankou, například za stáž snů, den stínování top manažera ve firmě, individuální doučování, propagační předměty či za služby partnerů UFbanky, které byly do hry věnovány.“

Smyslem celé této dlouhodobé aktivity je zvýšení znalostí studentů v oblasti financí, aktivizace jejich studijního potenciálu, která zároveň povede k jejich zapojení do života ústavu, to vše s využitím hry založené na myšlence virtuálního bankovnictví.

Ne vše je fikce

Aby však studentům zůstalo ze hry i něco na památku, získávají při svém vstupu do role akcionáře pamětní UFcoin a originálně ztvárněný přípis akcií na majitele. UFcoin v praktické velikosti kolečka do nákupního vozíčku, který pro UFbanku vytiskla její dvorní „mincovna“, firma AGD print, pak může svým akcionářům sloužit dlouhá léta, stejně jako znalosti, které při studiu oborů zaměřených na finance získají.

Fakulty a součásti

Zavřít