Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Studijní oddělení

Někdy si ani neuvědomíte, nakolik jsou osudy vašeho studia závislé na práci Studijního oddělení. Tady se obracejí studenti se všemi formalitami i případnými komplikacemi týkajícími se studia. S pracovnicemi Studijního oddělení řeší studenti vše od rozvrhu, studijního plánu, žádosti o uznání předmětů, potvrzení o studium, stipendia až po zadávání diplomové práce.

Fakulty a součásti

Zavřít