Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
projekt

SMARTBUS, aneb příklad úspěšné spolupráce s praxí

Měníme způsoby přípravy studentů pro mezinárodní trh práce v oblasti turismu! Pomáhá nám v tom mj. Erasmus+ projekt „Smart Business Skills of Tourism University Students Applicable on International Labour Market“ (SMARTBUS), který právě na dovednosti studentů v oblasti cestovního ruchu cílí. 🌍

Ve spolupráci s Univerzitou Mateja Bela, Jagelonskou univerzitou a společností Pelikán jsme vyvinuli interaktivní aplikaci, která studentům umožňuje rozvíjet své smart business skills. 📲 Tyto dovednosti jsou nyní součástí výuky předmětů Ekonomika služeb a Informační technologie v cestovním ruchu. 🎓

V zimním semestru 2023 studenti absolvovali reálné testování zaměřené na měkké dovednosti, jako je proaktivní přístup a řešení krizových situací. V letním semestru se zaměřili na tvrdé dovednosti, například práci se specifickým softwarem. Výsledky ukázaly výrazné zlepšení ve všech oblastech, což jen potvrzuje efektivitu těchto nových metod. 📈

Na pracovní cestě v Krakově jsme aplikaci dále vylepšili na základě zpětné vazby od studentů. 💡 Během návštěvy Konference asociace hotelů a restaurací ČR jsme měli možnost s přítomnými studenty a odborníky diskutovat nejen závěry projektu, ale také potřebu edukace v oblasti smart business skills. 🏨

👉 Projekt SMARTBUS je důkazem, že spolupráce mezi akademickou sférou a praxí může přinést významné výsledky. Věříme, že naše úsilí inspiruje další projekty, které budou přinášet praktické dovednosti studentům a připravovat je na reálný pracovní trh. 🌟

Více informací najdete na webu → smartbuss.eu.

Fakulty a součásti

Zavřít