Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
akce

Konference Psychologie práce a organizace

Mezinárodní konference Psychologie práce a organizace je událostí, na které se setkávají odborníci z praxe, akademici, studenti, výzkumní pracovníci a vůdčí osobnosti, aby se podělili o své znalosti, poznatky z výzkumů, osvědčené postupy a zkušenosti nejen v oblasti psychologie práce a organizace, ale i příbuzných témat. Vzájemné sdílení mezi akademiky a zástupci praxe, stejně jako mezi juniory a seniory, vytváří synergii mezi teoretickým poznáním a praktickými zkušenostmi. To přináší širší a komplexnější vhled do oblasti psychologie práce a zvyšuje užitečnost vědeckých poznatků pro reálné prostředí světa práce. 

U zrodu konference stála myšlenka „chceme se vzájemně inspirovat a učit se od sebe navzájem“. Tato myšlenka se ujala, a tak v roce 2024 proběhne ve dnech 24.-25. 4. 2024 již 23. ročník konference, tentokrát s podtitulem Proměny světa práce v době digitalizace 

Digitalizace má na současný svět práce značný vliv. Tato transformace ovlivňuje způsob, jakým pracujeme, jak organizace fungují a jak lidé vnímají a reagují v pracovním prostředí. Podtitul „Proměny světa práce v době digitalizace“ tak reflektuje téma, které je pro profesionály v oblasti psychologie práce a organizace klíčové a relevantní. 

Pro ústní sdělení nebo postery jsou na konferenci vítána především následující dílčí témata: 

  • Diagnostické a analytické postupy v psychologii práce, organizace a dopravy.  
  • Intervence a rehabilitace v psychologii práce, organizace a dopravy.  
  • Forenzní a penitenciární psychologie, psychologie v bezpečnostních sborech.  
  • Psychické zdraví v práci, wellbeing, slaďování práce a soukromí, kognitivní ergonomie.  
  • Leadership a práce s lidským potenciálem v organizacích, talent management, sdílení znalostí.  
  • Dynamika skupin a pracovních týmů. 
  • Lidé a technologie, vliv informačních a komunikačních technologií na práci s lidmi.  
  • DEI (diversity, equity, inclusion) a jejich management.  
  • Udržitelnost, společenská odpovědnost a ESG.  
  • Psychologické aspekty aktuálních forem práce (personální leasing, mobilní práce, portfoliová práce, zaměstnání přes on-line platformy, …).  

Programový a organizační výbor ale přijímá příspěvky také z dalších oblastí a témat psychologie práce a organizace. Můžete prezentovat výzkumnou studii, inovativní myšlenku, nebo praktické zkušenosti z pracovního prostředí.  

Pokud neplánujete prezentovat příspěvek, stále existuje mnoho důvodů, proč se přihlásit a přijet. Získáte přístup k prezentacím o aktuálních tématech a inspiraci pro vlastní projekty a výzkumy. Vaše názory, otázky a komentáře mohou přispět k obohacení diskusí po prezentacích. Můžete také využít příležitosti ke sdílení myšlenek s ostatními účastníky během přestávek či společenského večera. Řada nápadů a podnětů ke spolupráci se rodí mimo formální program konference. Zkrátka, konference je skvělým místem pro navazování nových kontaktů a vytváření profesionálních vztahů.  

Oba dny začnou plenárním jednáním, kde vystoupí zvaní řečníci. Poté vždy následují jednání v tematických sekcích, kde prezentují své příspěvky účastníci konference, kteří o sdílení svých vědeckých zjištění a zkušeností s ostatními projevili při registraci zájem. 

Všichni účastníci konference obdrží sborník abstrakt prezentovaných příspěvků. Součástí programu bude projednání možností dalších kvalitních publikačních výstupů z konference (např. sborník příspěvků, monografie), na které jsou všichni zájemci zváni. 

Srdečně Vás k účasti na naší konferenci Psychologie práce a organizace s tématem „Proměny světa práce v době digitalizace“ zveme. Připojte se k sdílení zkušeností, poznatků a znalostí.  

Těšíme se na setkání s Vámi a na inspirativní diskuse během konference!      

Podrobné informace a možnost registrace najdete na oficiálních stránkách konference ZDE.

Aleš Gregar a Jana Matošková
za programový a organizační výbor PPaO 2024.  

Fakulty a součásti

Zavřít