Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Náhradní promoce absolventů FaME 2019/2020

Vážení absolventi,

přestože jste ukončili studium na Fakultě managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně už v loňském akademickém roce, nebylo možné řádně, se vší parádou a s ceremoniálem, který k ukončení studia neodmyslitelně patří, pomyslně uzavřít jednu etapu vašeho studentského života.

Rádi bychom vám proto nabídli náhradní termín promocí v reprezentativních prostorách Kongresového centra ve Zlíně. Počet hostů a rodinných příslušníků, které budete moci na tento slavnostní obřad moci pozvat, bude ještě upřesněn podle aktuálních epidemických opatření.

Dovolte nám tedy, abychom vás tímto srdečně pozvali k promoci absolventů akademického roku 2019/2020, která proběhne:

3. 9. 2021 v Kongresovém centru Zlín, nám. T. G. M. 5556

Pokud se slavnostního ceremoniálu zúčastníte, registrujte se prosím pomocí krátkého oznámení na email promoce@fame.utb.cz a nezapomeňte nám dát vědět, zda si svůj diplom přivezete s sebou (v případě, že jste si jej již vyzvedli). Prosím, zaregistrujte se nejpozději do 31. 7. 2021.

Organizační pokyny a podrobné informace k promoční ceremonii Vám zašleme v dostatečném předstihu.

I nadále je nutné řídit se pokyny Krajské hygienické stanice a dbát aktuálních a platných nařízení.

Těšíme se na všechny z vás! ❤

Fakulty a součásti

Zavřít