Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
studenti

Zkoušky, bakalářky a diplomky v LS 2021

Letní semestr sice sotva začal, ale mnozí z vás už teď určitě pomýšlí na jeho – snad ve všech případech úspěšné – zakončení. Tak jako jeho průběh, ani finiš se neobejde beze změn již tak nějak patřících k této zvláštní a náročné době. Čekají vás prodloužení zkouškových období (a to dokonce i toho za zimní semestr!), posunutí termínů uzavírání všech předmětů a zkoušek, posun odevzdávání bakalářek i diplomek, přihlášek k SZZ i samotných státnic, ale dokonce i jejich druhý řádný termín v září. Mrkněte nejen na přehledný popis, ale i infografiku těch nejdůležitějších změn a termínů!

Pandemie koronaviru s sebou přinesla různé přístupy k distanční výuce, ale i k formám a způsobům zkoušení na konci semestrů, organizaci státnic, zápisů ke studiu a dalších akcí, nad kterými by se jinak nikdo možná ani nepozastavil. My nad nimi v kontextu situace musíme přemýšlet, a to ideálně tak, abychom byli připraveni na všechny verze vývoje.

Minulý týden jsme tak rozhodli o dodatku Směrnice děkana 08/2020 s časovým plánem výuky a organizací semestru na FaME v akademickém roce 2020/2021 tak, aby tento plán plně respektoval turbulentní dobu a všechny možné cesty, kudy se může epidemiologická situace vyvíjet a abychom se co možná nejčastěji u závěrečných momentů vašich semestrů anebo dokonce celého studia mohli vidět osobně, byť v omezeném režimu.

Co vše se tedy mění a jaké termíny nově platí? Přinášíme nejen přehledný soupis, ale i infografiku pro ty z vás, kteří to rádi spíše vizuální:

 

1. a 2. ročníky – bakaláři a 1. ročníky – magistři

 • opravné zkouškové období za ZS – prodlouženo do 30. 6. 2021
 • zkouškové období za LS – od 10. 5. do 30. 6. 2021
 • opravné zkouškové období za LS – od 1. 7. 2021 do 20. 8. 2021

2. ročníky – magistři

 • opravné zkouškové období za ZS – do 20. 5. 2021
 • uzavření studijních povinností – do 21 5. 2021
 • odevzdání přihlášky ke SZZ – do 21. 5. 2021
 • odevzdání DP pro letní termín SZZ – do 4. 6. 2021
 • zpracování posudků DP – mezi 7. a 11. 6. 2021
 • první (letní) řádný termín SZZ – od 21. do 25. 6. 2021
 • odevzdání DP pro podzimní termín SZZ – do 20. 8. 2021
 • druhý (podzimní) řádný termín SZZ + opravné SZZ – od 6. do 14. 9. 2021

3. ročníky – bakaláři

 • zkouškové období LS + opravné termíny za ZS – od 19. 4. do 10. 6. 2021
 • odevzdání přihlášky ke SZZ – do 11. 6. 2021
 • odevzdání BP pro letní termín SZZ – do 11. 6. 2021
 • uzavření studijních povinností – do 11. 6. 2021
 • zpracování posudků BP – mezi 14. a 18. 6. 2021
 • první (letní) řádný termín SZZ – od 28. 6. do 2. 7. 2021
 • odevzdání BP pro podzimní termín SZZ – do 20. 8. 2021
 • druhý (podzimní) řádný termín SZZ + opravné SZZ – od 6. do 14. 9. 2021
 • zápis do magisterského studia – 17. 9. 2021

VŠECHNY ročníky – bakaláři + magistři

 • opravné zkouškové období (pro opravné zkoušky ze ZS i LS – můžeš absolvovat jen jeden termín zkoušky nebo klasifikovaného zápočtu z každého předmětu, kterým jsi neprošel/neprošla)

Co důležitého se tedy mění?

 • v tomto akademickém roce MŮŽEŠ jít na státnice až v září (podzimní termín) – nebude to žádný opravný termín nebo druhý pokus, ale standardní řádný termín tak, jako ten v létě – výhodou je více času, nevýhodou fakt, že když je nezvládneš, šanci na opravu máš až další rok
 • přihlášku k SZZ můžeš vyplnit ručně nebo elektronicky, viditelně musíš vepsat zejména termín státnic, který si vybereš (červen nebo září 2021) – takto vyplněnou přihlášku posíláš emailem na příslušný sekretariát tvého ústavu
 • termín PROMOCÍ bude upřesněn podle aktuální epidemiologické situace
 • studenti KOMBINOVANÉ formy budou moci uzavírat studium a odevzdávat bakalářky či diplomky i v sobotu
 • prodlužujeme termín i u uzavírání odborné praxe – magistři do 14. 5. 2021, bakaláři do 31. 5. 2021

Vše přehledně – třeba do vašich deníčků, kalendářů, telefonů či počítačů – i ve formě infografiky (rozklikni příslušnou dlaždici pro detailnější náhled):

Fakulty a součásti

Zavřít