Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
akce

Byli jsme součástí Letního podnikatelského kempu

Léto se sice pomalu blíží ke svému konci, my na něj ale vzpomínáme s neuvěřitelnou radostí. Víte proč? 🤔 Na konci července jsme byli hrdou součástí akce, která má smysl a především: společenský přesah. 👇

Letní podnikatelský kemp Nadace ZET je každoroční akcí, jejímž posláním je pomoci maximu mladých lidí naplno převzít zodpovědnost za svůj život. Jak? 👉 V tomto případě primárně formou podnikání, tedy oblasti, ve které se cítíme, jako ryby ve vodě. 🤗

Během tohoto unikátního kempu si účastníci pravidelně užívají přednášky se skvělými hosty, především si ale vyzkouší práci na osobním podnikatelském modelu, svůj plán konzultují s odbornými lektory a nakonec celý projekt prezentují před porotou. 💪 Odměnou jim budiž nejen propojení s mentorem, který jim pomůže vše dovést k úspěšnému, hmatatelnému cíli a výsledku, ale i další důležité kontakty, znalosti, dovednosti a snad i trocha odvahy jít do svých plánů naplno. 🤩

❗ Organizace Letního podnikatelského kempu má ve své gesci Nadace ZET v čele s Olgou Girstlovou, přední českou manažerkou a čestnou prezidentkou ČMAPM, kterou jste mohli nedávno spatřit ve skvělém a široce sdíleném rozhovoru v DVTV zde: https://bit.ly/3ndosjP. 📺

Je nám mimořádnou ctí být součástí této akce, a tak i dílem pomoci tolika mladým lidem postavit se na vlastní nohy a pustit se směle do vlastních nápadů. 👏

Fakulty a součásti

Zavřít