Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
výročí

Byl to kariérní hazard, říká docent Kacr

Doyenem, neboli žijící legendou vysokého školství ve Zlíně, tak přesně je možné označit docenta Josefa Kacra. Stál u zrodu Fakulty managementu a ekonomiky UTB a 4. dubna 2021 oslavil 95. narozeniny. O dění ve světě ekonomiky se zajímat nepřestává.

Jakožto odborný asistent nastoupil v roce 1962 na tehdy ještě Detašované pracoviště Slovenské vysoké školy technické v Bratislavě se sídlem v Gottwaldově a zahájil tak svou bezmála půl století dlouhou profesní dráhu ve Zlíně. Spolu s kolegy Mládkem, Olivou a Novákem tvořili čtyři pilíře Detašovaného pracoviště. Začátky vysokoškolského vzdělávání ve Zlíně začaly ve dvou místnostech, v provizorních prostorách středních průmyslových škol chemické a kožařské. Sám Josef Kacr označuje toto rozhodnutí jako čirý hazard s profesní kariérou, protože předchozí zaměstnání jemu i dalším kolegům zajišťovalo jistou stabilitu a odborný růst.

Protože se historie Fakulty managementu a ekonomiky nerozlučně pojí se vznikem Fakulty technologické, i působení docenta Kacra se váže k oběma fakultám.

Byl prvním proděkanem FT VUT ve Zlíně, prvním a dlouholetým vedoucím Katedry ekonomiky a řízení spotřebního průmyslu FT, během svého profesního života tak vychoval řadu inženýrů ekonomů a technologů ve svém oboru, stejně jako doktorandů na obou fakultách. Jeho doménou byly zejména předměty Ekonomika podniku, Management a také Etika v podnikání.

Za mimořádné zásluhy o vznik ekonomického vzdělávání ve Zlíně získal docent Kacr v roce 2006 i cenu rektora.

Byl oblíbeným a váženým pedagogem, který dovedl studentům předávat to nejlepší, v podstatných souvislostech a s patřičným nadhledem. Rozvíjel vztahy mezi fakultou a tolik podstatnou podnikovou praxí ve Zlínském kraji. Nelze nezmínit zásluhy pana docenta v souvislosti s rozvojem vysokoškolského studia na Vyšší odborné škole ekonomické při Obchodní akademii ve Zlíně.

Docent Kacr se s železnou pravidelností umisťoval v čele anket o Nejlepšího učitele Fakulty technologické i Fakulty managementu a ekonomiky. Byl vášnivým sportovcem a také dlouholetým předsedou Vysokoškolského sportovního klubu na FT VUT. V současné době aktivně zaznamenává historické souvislosti vysokého školství ve Zlíně.

V den jeho 95. narozenin, v neděli 4. dubna, si naše „delegace“ v čele s panem děkanem dovolila „otravovat“ pana docenta přímo u něj doma – se srdečnými gratulacemi, pořádnou dávkou dobré nálady i úsměvů a spoustou dárků k jeho jubileu.  Podle výrazů v jeho tváři věříme, že to pro našeho oslavence ani tak otravování nebylo. ☺️
Na naše starší, velevážené kolegy prostě nezapomínáme, ba naopak – jsou nám inspirací, vzorem, podporou. U pana doc. Kacra to platí dvojnásob! ❤

Vše nejlepší k narozeninám, pevné zdraví a bystrou mysl přejí všichni z Fakulty managementu a ekonomiky! ❤

Fakulty a součásti

Zavřít