Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
projekt

Diskuze o digitalizaci a smart kompetencích na trhu práce.

V úterý 28. března 2023 se na Fakultě managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně uskutečnila důležitá schůzka se zástupci společnosti HotelTime Solutions, která poskytuje cloudová řešení v oblasti hotelnictví, gastronomie a volnočasových aktivit.

Primárním cílem setkání bylo diskutovat o absolventech vysokých škol a jejich aktuálních kompetencích, s nimiž se často zaměstnavatelé setkávají při pracovních pohovorech, a které jim i často chybí. Schůzka byla součástí projektu Erasmus+ programu „Smart Business Skills of Tourism University Students Applicable on International Labour Market“.

Se zástupci společnosti HotelTime Solutions jsme se zaměřili na kompetence, které jsou nezbytné pro úspěšnou práci v oblasti obchodu a strategie zákazníků. Mezi ty nejdůležitější patří proaktivita, samostatnost, logické myšlení a schopnost adekvátně reagovat na neočekávané situace. Tyto kompetence jsou pro zaměstnavatele velmi důležité a významně se podílí na kvalitním a úspěšném výkonu práce.

Setkání se zástupci společnosti HotelTime Solutions bylo v rámci zmíněného projektu Erasmus+ důležitým krokem. Projekt si klade za cíl rozvíjet a posilovat tzv. smart business skills, tedy dovednosti potřebné pro úspěšné uplatnění absolventů vysokých škol na mezinárodním trhu práce v oblasti turismu.

Setkání ukázalo, že spolupráce mezi akademickou sférou a zaměstnavateli je klíčová pro rozvoj kvalitních kompetencí a dovedností studentů. Nejen v rámci projektu Erasmus+ se tak snažíme připravit studenty na náročné požadavky moderního trhu práce a umožnit jim úspěšné uplatnění na mezinárodní úrovni

Fakulty a součásti

Zavřít