Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
erasmus+

Vyjeď na zkušenou! Výběrové řízení Erasmus+ spuštěno.

Vyhlašujeme výběrové řízení pro studenty prezenčního i kombinovaného studia FaME na studijní pobyty a pracovní stáže v rámci programu Erasmus+ v akademickém roce 2023/2024.

Podání přihlášek: do 17. 2. 2023

Přihlásíte se na Vašem studentském profilu přes Portál IS/STAG → Moje studium → ECTS výjezdy → Nabídka výjezdů → Akademický rok 2023/2024 → FAM.

Můžete si podat maximálně 3 přihlášky.

Veškeré informace najdete na podstránce Mezinárodního oddělení FaME.

Seznam partnerských univerzit najdete na tomto odkazu.

Fakulty a součásti

Zavřít