UTB

Studium

Studium

 • Výuka:

V akademickém roce 2019/20 bude výuka povinných a povinně volitelných předmětů probíhat v následujících termínech:

První ročník:

 • DMA3 a 4MAK3 – Makroekonomie 3 (doc. Švarcová) vždy od 13  do 18h v učebně 335/U2:
  • 10.10.2019
  • 7. 11. 2019
  • 21. 11. 2019
  • 5. 12. 2019
 • DMI3 – Mikroekonomie 3 (doc. Dohnalová) v  termínech:
  • probíhá v LS
 • DMVVP – Metodologie vědecké a výzkumné práce
 • Část Informační zdroje pro vědu a výzkum, PhDr. Ondřej Fabián, 4. NP Knihovna U13 od 8 do 12h
  • 23. 10. 2019
  • 30. 10. 2019
  • 31. 10. 2019
 • Část Matematické a statistické metody ve společenských vědách, Ing. Lubor Homolka, Ph.D.
 • data budou upřesněna pro LS
 • Část Metodika vědecké práce, prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková:
 • 4. 12. 2018 od 14 do 18h, 535/U2
 • další bloky následují v LS
 • DEJA1 a 4BC – Angličtina 1 s Ing. Dagmar Svobodovou, MSc. v 337/U2 od 8 do 12 hodin ve dnech
  • 26. 9. 2019
  • 10. 10. 2019 – v učebně 427/U2
  • 24. 10. 2019
  • 7. 11. 2019
  • 21. 11. 2019
  • 5. 12. 2019
  • 19. 12. 2019
 • DEJA2 – Angličitna 2 s Mgr. Hanou Atcheson
  • probíhá v LS

Volitelné předměty:

 • DMAG – Management (část s prof. Zeleným)
  • bude upřesněno
 • DMAG – Management (část. s prof. Košturiakem)
  • probíhá v LS
 • DMAG – Management (část s doc. Gregarem)
  • probíhá v LS
 • DROVY – Řízení a organizace výroby
  • probíhá v LS
 • DEKPO – Ekonomika podniku
  • probíhá v LS
 • DHU – Harmonizace účetnictví s doc. Pasekovou
  • probíhá v LS
 • DMFI – Manažerské finance s prof. Pavelkovou:
  • probíhá v LS
 • DKBP – Kapitálové trhy, bankovnictví a pojišťovnictví s prof. Belásem
  • probíhá v LS
 • DMU – Manažerské účetnictví s doc. Popeskem
  • probíhá v LS

Druhý ročník:

 • DEAW – Angličtina 3 s Mgr. Janou Orsavovou v 337/U2 od 8 do 12h v následujících termínech:
 • 25. 9. 2019
  9. 10. 2019
  23. 10. 2019
  6. 11. 2019
  20. 11. 2019
  4. 12. 2019
  18. 12. 2019
 • DEAP – Angličtina 4 s Mgr. Hanou Atcheson
 • probíhá v LS

Zkoušky:

 • Zkoušku z předmětu Metodologie vědecké a výzkumné práce je možné si splnit v akademickém roce 2019/2020 ve dnech 6. 12. 2019, 24. 4. 2020, 12. 6. 2020. Přihlášení se ke zkoušce musí být provedeno nejpozději 30 dnů před konáním zkoušky na Referát výzkumu a kvalifikačních řízení (studium-phd@fame.utb.cz). Seminární práce musí být zaslány na Referát výzkumu a kvalifikačních řízení (studium-phd@fame.utb.cz) nejpozději 10 dnů před konáním zkoušky.
 • Zkouška z Managementu s doc. Gregarem se bude konat v průběhu června 2020, termíny budou upřesněny.  Všichni zájemci o tuto zkoušku odevzdají elektronicky dva týdny před termínem zkoušky na referát výzkumu a kval. řízení (místnost 209b) svou seminární práci  na studium-phd@fame.utb.cz  .  DMAG_pozadavky

Informace ke studiu:

Close

Faculties and departments