UTB

Studium

Studium

 • Výuka:

V akademickém roce 2018/19 bude výuka povinných a povinně  volitelných předmětů probíhat v následujících termínech:

První ročník:

 • DMA3 – Makroekonomie 3 (doc. Švarcová):
  • 11. 10. 2018 od 13 do 18 h v učebně 505/U2 – začátek výuky posunut na 15,30 h z důvodu vyhlášeného rektorského volna
  • 25. 10. 2018 od 13 do 18 h v učebně 505/U2 – výuka odpadá
  • 8. 11. 2018 od 13 do 18 h v učebně 505/U2
  • 22. 11. 2018 od 13 do 18 h v učebně 505/U2
  • 6. 12. 2018 od 13 do 18 h v učebně 505/U2
 • DMI3 – Mikroekonomie 3 (doc. Dohnalová) v 411/U2 od 9h v termínech:
  • 8. 2. 2019
  • 19. 2. 2019
  • 1. 3. 2019
  • 19. 3. 2019
 • DMVVP – Metodologie vědecké a výzkumné práce
 • Část Informační zdroje pro vědu a výzkum, PhDr. Ondřej Fabián, 4. NP Knihovna U13 od 8 do 12h
  • 24. 10. 2018
  • 26. 10. 2018
  • 31. 10. 2018
 • Část Matematické a statistické metody ve společenských vědách, Ing. Lubor Homolka, Ph.D. od 9 do 13h v 411/U2
  • 22. 2. 2019
  • 15. 3. 2019
  • 22. 3. 2019
  • 29. 3. 2019
 • Část Metodika vědecké práce, prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková v 411/U2
 • 7. 12. 2018 od 10h do 14h
 • 11. 1. 2019 od 9 do 13 h
 • 24. 4. 2019 od 9 do 13 h
 • 26. 4. 2019 od 9 do 13 h
 • 13. 9. 2019 od 9 do 13 h
 • DEJA1 – Angličtina 1 s Ing. Dagmar Svobodovou, MSc. v 410/U10 od 8 do 12 hodin ve dnech (studenti si volí skupinu  přes IS STAG do 31.8.2018)
 • 1. skupina 
  • 27. 9. 2018
  • 11. 10. 2018
  • 25. 10. 2018
  • 8. 11. 2018
  • 22. 11. 2018
  • 6. 12. 2018
  • 20. 12. 2018
  • 2. skupina
  • 4. 10. 2018
  • 18. 10. 2018
  • 1.11. 2018
  • 15. 11. 2018
  • 29. 11. 2018
  • 13. 12. 2018
 • DEJA2 – Angličitna 2 s Mgr. Hanou Atcheson od 8 – 12h
  • 7. 2. 2019 v 0111/U2
  • 21. 2. 2019 v 122/U2
  • 7. 3. 2019 v 122/U2
  • 21. 3. 2019 v 122/U2
  • 4. 4. 2019 v 122/U2
  • 18. 4. 2019 v 122/U2
  • 2. 5. 2019 v 122/U2

Volitelné předměty:

 • DMAG – Management (část s prof. Zeleným)
  • bude upřesněno
 • DMAG – Management
  • probíhá v LS
 • DMAG – Management (část s doc. Gregarem)
  • probíhá v LS
 • DROVY – Řízení a organizace výroby
  • 5. 3. 2019 od 8 do 13 h v 535/U2 prof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD.
  • 8. 3. 2019 od 13 h v 237/U2 doc. Ing. David Tuček, Ph.D.
  • 12. 4. 2019 od 10 – 15h v 535/U2 doc. Ing. Roman Bobák, Ph.D.
  • 3. a 17. 5. 2019 od 8 – 13h v 535/U2 doc. Ing. Roman Bobák, Ph.D. – konzultace
 • DEKPO – Ekonomika podniku
  • část s doc. Zámečníkem bude upřesněna
  • část s doc. Popeskem 21. 3. 2019 od 14 h v 535/U2
  • část s prof. Belásem bude upřesněna
 • DHU – Harmonizace účetnictví s doc. Pasekovou
  • formou individuálních konzultací
 • DMFI – Manažerské finance s prof. Pavelkovou:
  • 19. 2. 2019 od 14 h v 401/U2
 • DKBP – Kapitálové trhy, bankovnictví a pojišťovnictví s prof. Belásem
  • formou individuálních konzultací
 • DMU – Manažerské účetnictví s doc. Popeskem
  • 21. 3. 2019 od 14 h v 535/U2

Druhý ročník:

 • DEAW – Angličtina 3 s Mgr. Janou Orsavovou v 310/U2 od 8 do 12h v následujících termínech:
 • 26. 9. 2018
  10. 10. 2018 – odpadá
  24. 10. 2018
  7. 11. 2018
  21. 11. 2018
  5. 12. 2018
  19. 12. 2018
 • DEAP – Angličtina 4 s Mgr. Hanou Atcheson v učebně 122/U2 od 8 – 12h
  • 14. 2. 2019
  • 28. 2. 2019
  • 14. 3. 2019
  • 28. 3. 2019
  • 11. 4. 2019
  • 25. 4. 2019

Zkoušky:

 • Zkoušku z předmětu Metodologie vědecké a výzkumné práce je možné si splnit v akademickém roce 2018/2019 ve dnech 14. 9. 2018, 9. 11. 2018, 5. 4. 2019, 14. 6. 2019. Přihlášení se ke zkoušce musí být provedeno nejpozději 30 dnů před konáním zkoušky na Referát výzkumu a kvalifikačních řízení (studium-phd@fame.utb.cz). Seminární práce musí být zaslány na Referát výzkumu a kvalifikačních řízení (studium-phd@fame.utb.cz) nejpozději 10 dnů před konáním zkoušky.
 • Zkouška z Managementu s prof. Porvazníkem se bude konat 25. 6. 2018 od 9 hod v místnosti 535/U2. Všichni zájemci o tuto zkoušku odevzdají do 31. 5. 2018 na referát výzkumu a kval. řízení (místnost 209b) dvě tištěné kopie projektu a zároveň jej odešlou elektronicky na  studium-phd@fame.utb.cz – to samé platí i pro referáty za neúčast na výuce dle pokynů prof. Porvazníka:  DMAG_pozadavky

Informace ke studiu:

Close

Faculties and departments