Tomas Bata University in Zlín

Ph.D. studium

Studium

V akademickém roce 2019/20 bude výuka povinných a povinně volitelných předmětů probíhat v následujících termínech:

První ročník:

 • DMA3 a 4MAK3 – Makroekonomie 3 (doc. Švarcová) vždy od 13  do 18h v učebně 335/U2:
  • 10.10.2019
  • 7. 11. 2019
  • 21. 11. 2019
  • 5. 12. 2019
 • DMI3 a 4MIK3 – Mikroekonomie 3 (doc. Dohnalová) od 13h do 18h v  termínech v 338/U2:
  • 3. 3. 2020
  • 17. 3. 2020
  • 7. 4. 2020
  • 19. 5. 2020
 • DMVVP a 4MVP – Metodologie vědecké a výzkumné práce
 • Část Informační zdroje pro vědu a výzkum, PhDr. Ondřej Fabián, 4. NP Knihovna U13 od 8 do 12h
  • 23. 10. 2019
  • 30. 10. 2019
  • 31. 10. 2019
 • Část Matematické a statistické metody ve společenských vědách, Ing. Lubor Homolka, Ph.D. v 535/U2 od 9 – 13h:
  • 31. 1. 2020
  • 7. 2. 2020
  • 14. 2. 2020
  • 6. 3. 2020
 • Část Metodika vědecké práce, prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková v 411/U2 od 9 – 13h:
  • 4. 12. 2019
  • 24. 1. 2020
  • 17. 4. 2020
  • 5. 6. 2020
  • 11.9.2020
 • DEJA1 a 4BC – Angličtina 1 s Ing. Dagmar Svobodovou, MSc. v 337/U2 od 8 do 12 hodin ve dnech
  • 26. 9. 2019
  • 10. 10. 2019 – v učebně 427/U2
  • 24. 10. 2019
  • 7. 11. 2019
  • 21. 11. 2019
  • 5. 12. 2019
  • 19. 12. 2019
 • DEJA2 a 4ENG – Angličitna 2 s PhDr. Katarínou Němčokovou, Ph.D. v 210/U18 od 12 – 16h
  • 13. 2. 2020
  • 27. 2. 2020
  • 12. 3. 2020
  • 26. 3. 2020
  • 9. 4. 2020
  • 23. 4. 2020
  • 7. 5. 2020
 • 4 SIN – Systémové inženýrství s prof. Chromjakovou a doc. Sedlákem od 8h  v 535/U2
  • 3. 3. 2020
  • 17. 3. 2020
  • 7. 4. 2020
 • 4PPI – Projektování v průmyslovém inženýrství s doc. Tučkem a prof. Chromjakovou:
  • 30. 4. 2020 od 13 h – 18h v 311/U2
  • 15. 5. 2020 od 13h – 17h v 431/U2
  • 1. 6. 2020 od 13h – 18h v 122/U2

Volitelné předměty:

 • DMAG – Management (část s prof. Zeleným)
  • bude upřesněno
 • DMAG – Management (část. s prof. Košturiakem)
  • 30. 3. 2020 9 – 12 a 13 – 16h v 535/U2
 • DMAG – Management (část s doc. Gregarem)
  • 23. 3. 2020 od 14h v 535/U2
  • 8. 4. 2020 od 14h v 535/U2
  • 22.4.2020 od 14h v 535/U2
 • DROVY – Řízení a organizace výroby
  • probíhá v LS
 • DEKPO – Ekonomika podniku
  • individuální konzultace
 • DHU – Harmonizace účetnictví s doc. Pasekovou
  • individuální konzultace
 • DMFI – Manažerské finance s prof. Pavelkovou:
  • individuální konzultace
 • DKBP – Kapitálové trhy, bankovnictví a pojišťovnictví s prof. Belásem
  • individuální konzultace
 • DMU – Manažerské účetnictví s doc. Popeskem
  • individuální konzultace

Povinně volitelné předměty pro st. program Průmyslové inženýrství

První ročník:

 • 4PII – PI a inovativní výrobní koncepty – prof. Chromjaková, prof. Molnár od 8h v 535/U2
  • 27. 1. 2020
  • 24. 2. 2020
  • 23. 3. 2020
 • 4PMP – Pokročilé metody plánování a řízení výroby – doc. Tuček, doc. Sedlák
  • 21. 5. 2020 od 13h – 18h v 0127/U2
  • 29. 5. 2020 od 13 h – 19h v 122/U2
  • 30. 5. 2020 od 9h – 13h v 431/U2
 • 4ITP – Informační technologie v PI
  • 18. 2. 2020 od 14h v 505/U2 prof. Rajnoha
  • 26. 2. 2020 od 18h v 509/U2 dr. Pivnička
  • 4. 3. 2020 od 18h v 509/U2 dr. Pivnička
  • 14. 4. 2020 od 14h v 505/U2 prof. Rajnoha

Předměty 4LOG – Logistické koncepty a 4MNK – Management kvality probíhají ve 2. ročníku

Druhý ročník:

 • DEAW – Angličtina 3 s Mgr. Janou Orsavovou v 337/U2 od 8 do 12h v následujících termínech:
  • 25. 9. 2019
  • 9. 10. 2019
  • 23. 10. 2019
  • 6. 11. 2019
  • 20. 11. 2019
  • 4. 12. 2019
  • 18. 12. 2019
 • DEAP – Angličtina 4 s Mgr. Hanou Atcheson od 8 do 12h v U2/335:
  • 17. 2. 2020
  • 2. 3. 2020
  • 16. 3. 2020
  • 30. 3. 2020
  • 6. 4. 2020
  • 27. 4. 2020

Zkoušky:

 • Zkoušku z předmětu Metodologie vědecké a výzkumné práce je možné si splnit v akademickém roce 2019/2020 ve dnech 6. 12. 2019, 16. 4. 2020, 11. 6. 2020 a 4. 9. 2020. Přihlášení se ke zkoušce musí být provedeno nejpozději 30 dnů před konáním zkoušky na Referát výzkumu a kvalifikačních řízení (studium-phd@fame.utb.cz). Seminární práce musí být zaslány na Referát výzkumu a kvalifikačních řízení (studium-phd@fame.utb.cz) nejpozději 10 dnů před konáním zkoušky.
 • Zkouška z Managementu s doc. Gregarem se bude konat v průběhu června 2020, termíny budou upřesněny.  Všichni zájemci o tuto zkoušku odevzdají elektronicky dva týdny před termínem zkoušky na referát výzkumu a kval. řízení (místnost 209b) svou seminární práci  na studium-phd@fame.utb.cz  .  DMAG_pozadavky

Informace ke studiu:

Faculties and departments

Close