Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
věda

Na FaME proběhla mezinárodní vědecká konference EMF 2022.

Ve dnech 6. a 7. 10. se uskutečnila na Fakultě ekonomiky a managementu UTB ve Zlíně mezinárodní vědecká konference Ekonomika, management a finance. V pořadí již třetí konference s tématem Nové trendy a výzvy pro akademickou a podnikatelskou sféru proběhla pod záštitou rektora UTB prof. Ing. Vladimíra Sedlaříka, Ph.D. a děkana Fakulty managementu a ekonomiky prof. Ing. Davida Tučka, Ph.D.

V rámci plenárního zasedání konference vystoupili významní představitelé akademické obce prof. Dr. Robert A. Lloyd, DBA, MBAFort Hays State University, USA; prof. Jacob Kjær Eskildsen, Ph.D. z Aarhus University v Dánsku, prof. Dr. Rick Edgeman, Ph.D. z Fort Hays State University USA a další.

Konference se zúčastnili i významní představitelé vědy a výzkumu z Japonska, Thajska, Portugalska, Itálie, Ukrajiny, Polska, Maďarska, Litvy, Pákistánu, České republiky a Slovenska, kteří prezentovali výsledky kvalitního vědeckého výzkumu, jež budou publikované ve světových vědeckých databázích Web of Science a SCOPUS.

Součástí konference byla i speciální sekce pro mladé doktorandy z krajin Visegradské čtyřky.

Realizováno v rámci projektu New challenges for economics in the post Covid-19 era in the countries of V4 region za podpory Mezinárodního visegrádského fondu (Visegrad fund).

Fakulty a součásti

Zavřít