Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Děkan FaME oceněn během galavečera Zlínského kraje.

Krajští radní na galavečeru vyznamenali dvanáct osobností regionu, tři z nich jsou z Univerzity Tomáše Bati. Jednou z této trojice je i děkan FaME UTB prof. Ing. David Tuček, Ph.D.

Za dlouholetou kvalitní činnost ocenili v pátek 12. dubna ve zlínském Kongresovém centru krajští radní v čele s hejtmanem Radimem Holišem dvanáct významných osobností z regionu působících v medicíně, školství, kultuře, sportu, krizovém řízení, neziskovém sektoru i v dalších oblastech. Na slavnostním galavečeru jim předali Záslužná vyznamenání II. stupně Zlínského kraje.

Z Univerzity Tomáše Bati vyznamenání kromě současného rektora prof. Milana Adámka a emeritního rektora a ředitele Centra polymerních systémů prof. Vladimíra Sedlaříka získal také děkan naší fakulty prof. David Tuček, a to za rozvoj vzdělávání v oblasti ekonomie ve Zlínském kraji.

Vnímám toto ocenění nejenom jako ocenění mé osoby, ale hlavně jako ocenění práce, kterou jsem dělal po dobu osmi let jako děkan pro Fakultu managementu a ekonomiky, a to s celým týmem fakulty. To, co se nám společně podařilo v oblasti mezinárodního rankingu znamená nejenom dosažení jedničky ve vzdělávání v oblasti ekonomických oborů v ČR, které jsme opakovaně udrželi, ale i šíření dobrého jména Zlínského kraje v rámci vzdělávání ekonomie a příbuzných oborů. Toto renomé nešíříme jen v České republice, ale i v celém světě.  Svědčí o tom i rostoucí podíl zahraničních absolventů, kteří fakultě, univerzitě i Zlínu dělají čest”, komentoval ocenění končící děkan FaME.

Hejtman Radim Holiš v průběhu večera na podiu zároveň poděkoval svým kolegům z Rady Zlínského kraje i ředitelce Krajského úřadu Zlínského kraje Jitce Hlavačkové za výbornou spolupráci.

Fakulty a součásti

Zavřít