Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
odborná asistentka

Ing. Pavlína Kirschnerová, Ph.D.

Ústav financí a účetnictví
E-mail: kirschnerova@utb.cz TEL: +420 576 032 417 Kancelář:
U2/412

Výuka

Konzultační hodiny

Středa 14.00-16.00

Životopis

Vzdělání

2014 – 2018: Slezská univerzita Opava, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, obor Podniková ekonomika a management, doktorské studium

2009 – 2013: Vysoká škola podnikání, a.s., studijní program Ekonomika a management, obor Podnikání

 

Průběh zaměstnání

2017-dosud: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav financí a účetnictví

1992-2017: OSVČ, poradenská a konzultační činnost, účetnictví, lektorská činnost

 

Další publikace

KIRSCHNEROVÁ, P., a J. JANOUŠKOVÁ, 2018. Tax Policy of the Czech Republic and Securing Funds for Retirement. Ekonomický časopis, 66(9), s. 888-908. ISSN: 0013-3035.

KIRSCHNEROVÁ, P., a J. JANOUŠKOVÁ, 2017.  Altruistic behaviour of individuals in the context of the tax stimulus in the Czech Republic. CivilSzemle, 14(4), s. 71-94. ISSN: 1786-3341.

KIRSCHNEROVÁ, P., a J. JANOUŠKOVÁ, 2018. Are Tax Expenditures of Individuals Only a Tool of Tax Optimisation? International Advances in Economic Research, 24(3), s. 239-252. ISSN: 1083-0898. doi: https://doi.org/10.1007/s11294-018-9696-6

KIRSCHNEROVÁ, P., a J. JANOUŠKOVÁ, 2015. Daňové úlevy fyzických osob jako jeden z aspektů podpory filantropie v ČR. Acta Academica karviniensia, 4/2015, s. 28-41.  ISSN 1212-415X.

KIRSCHNEROVÁ, P., a J.  JANOUŠKOVÁ, 2016. Daňová podpora bydlení v podmínkách České republiky. Acta Sting, 3/2016, s. 45-58. ISSN 1805-6873.

KIRSCHNEROVÁ, P., a J. JANOUŠKOVÁ, 2017. Rozsah využívání daňových úlev fyzických osob v ČR. Acta academica karviniensia, 1/2017, s. 55-64. ISSN 1212-415X.

KIRSCHNEROVÁ, P., a J. JANOUŠKOVÁ, 2017. Daňové stimuly v kontextu zabezpečení stáří v Moravskoslezském kraji a ČR. Acta Sting, 4/2017, s. 6-20. ISSN 1805-6873.

KIRSCHNEROVÁ, P., a J. JANOUŠKOVÁ, 2016. Uplatnění daňového odečtu darů u fyzických osob v regionech ČR. In: XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, s. 899 – 907.  ISBN 978-80-210-8273-1.

KIRSCHNEROVÁ, P., a J. JANOUŠKOVÁ, 2016. Daňový odečet darů u právnických osob v regionech ČR. In: 7. ročník mezinárodní konference Region v rozvoji společnosti. Brno: Mendelova univerzita Brno, s. 423-430.  ISBN 978-80-7509-459-9.

KIRSCHNEROVÁ, P., 2015. Vliv daňových úlev na daňovou zátěž fyzických osob. In: Sborník příspěvků VIII. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, s. 45-56.  ISBN 978-80-7510-177-8.

KIRSCHNEROVÁ, P., 2016. Tax reliefs of individuals and their use in the Czech Republic. In: Sborník příspěvků IX. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, s. 212-219.  ISBN 978-80-7510-214-0.

Fakulty a součásti

Zavřít