Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Odborný asistent

Ing. Ján Dvorský, Ph.D.

Ústav podnikové ekonomiky
E-mail: j1dvorsky@utb.cz TEL: +420 576 032 503 Kancelář:
U2/531

Ing. Ján Dvorský, Ph.D. – odborný asistent katedry podnikové ekonomiky a katedry statistiky a kvantitativní metod. Jeho výzkum je zaměřen na podnikovou ekonomiku a vzdělávání studentů v ekonomické oblasti. Je přednášejícím a učitelem aplikované statistiky a ekonometrie, manažerského účetnictví II, manažerského účetnictví a podnikové ekonomiky I. Je členem výzkumného týmu externího výzkumného projektu podporovaného Vědeckou grantovou agenturou Ministerstva školství, Vědy, Výzkum a Sportu Slovenské republiky – VEGA č. 1/0560/16 „Řízení rizik malých a středních podniků na Slovensku jako prevence krizí společnosti“. Je účastníkem interního výzkumného projektu „Podnikatelské prostředí pro malé a střední podniky: kvalitativní determinanty a obchodní rizika“ Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Publikoval 8 článků (Web of Science nebo Scopus) minulý rok (2017) a citoval 36 dokumentů v databázi „Web of Science“. Navrhovatelem projektu je spoluautorka (25%) monografie: „Vybrané aspekty správy sítě“, která byla publikována v roce 2016. Článek v TEDE (Technologický a hospodářský rozvoj ekonomiky, dopadový faktor – 2.628): Registrace TEDE Ne. TTED-2017-0100. Článek v tisku: Vliv sociálních a ekonomických faktorů na řízení úvěrového rizika malých a středních podniků. Publikováno v 3. vydání svazku 24 (2018).


Výuka

Konzultační hodiny

Pondelok: 08.00 - 10.00; Pondelok: 11.30-12.00

Životopis

Vzdělání

  • 2016 - současnost: Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Česká republika. Studijní obor: Katedra podnikové ekonomiky
  • 2013 - 2017: Fakulta bezpečnostního inženýrství, Žilinská univerzita (doktorské studium). Studijní obor: Katedra krizového managementu
  • 2010 - 2012: Fakulta hospodářské informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislavě, Slovenská republika (magisterský titul). Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomii
  • 2010 - 2007:  Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovenská republika (bakalářský titul). Studijní obor: Statistika, Pojistná matematika, Ekonomická matematika

Stáže a studijní pobyty

  • 06/05/2019 - 10/05/2019: Fakulta ekonomiky a managementu, Univerzita Nicolause Copernicuse v Toruń (Erasmus - mobilita pracovníků pro výuku - Toruň (PL)
  • 07/05/2018 - 11/05/2018: Fakulta ekonomiky a managementu, Univerzita Nicolause Copernicuse v Toruń (Erasmus - mobilita pracovníků pro výuku - Toruň (PL)
  • 01/03/2015 - 31/07/2015: Fakulta elektrotechnická, České Vysoké Učení Technické v Praze (Erasmus - stáž mobilita - Česká republika)

Průběh zaměstnání

  • 09/2016 - současnost: Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (Česká republika)
  • 01/2014 - 08/2016: Fakulta managementu, Univerzita DTI v Dubnici nad Váhom (Slovenská republika)

Fakulty a součásti

Zavřít