Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
akce

Baťova manažerská škola 2023

Letošní ročník se uskuteční v termínu 25.–26. května 2023 v prostorách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Lektory kurzu budou renomovaní odborníci z akademické i firemní praxe.

Jednotlivé části kurzu přinesou posluchačům informace o současných moderních metodách řízení a zhodnocení možností využití principů systému řízení Baťa v současných podmínkách. Tento již 17. běh kurzu má tematický název: „Kdo ze současné doby vyjde silnější?“.

Žijeme v čase rychlých změn. Ještě nikdy v minulosti nepronikali nové technologie, materiály, výrobky a služby do našich životů tak rychle jako dnes. Mnohé podnikatelské a manažerské teorie v tomto turbulentním a nepředvídatelném prostředí přestávají platit. Je zbytečné kopírovat kroky našich konkurentů anebo se je snažit porazit nízkými cenami – důležité jsou nové podnikatelské modely, na které konkurence ještě nepřišla. Je důležité poznat ty, kteří jsou v dané oblasti experti, učit se od nich, spolupracovat. Sedět doma, optimalizovat procesy a produkty a minimalizovat riziko neúspěchu je daleko více rizikovější než chodit mezi lidi, komunikovat s nimi, hledat nové impulzy a inspirace, uvolnit kreativitu, svobodu a hledání výjimečných řešení. Oddělování a izolace oslabují, spojování a spolupráce dává sílu. Byznys současnosti je o setkávání, komunikaci, spolupráci, důvěře a vztazích.

V rámci kurzu vedle přednášek bude využita forma seminářů, případových studií a pracovních diskusí. Na závěr kurzu obdrží účastníci certifikát Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně o absolvování tohoto manažerského kurzu.

Oficiální pozvánka

Přihláška ke stažení

Fakulty a součásti

Zavřít