Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
aktuality

FaME je součástí nové platformy ekonomických fakult

První Asociace děkanů ekonomických fakult, jejíž součástí jsou aktivní děkani veřejných českých vysokých škol a univerzit, vznikla koncem března na Univerzitě Pardubice. Předsedou asociace byl zvolen děkan FaME prof. Ing. David Tuček, Ph.D., místopředsedkyní pak doc. Ing. Dagmar Škodová Parmová, Ph.D. děkanka Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Nová platforma propojí aktivní děkany ekonomických fakult, které často patří mezi největší součásti svých univerzit, neboť vzdělávání  v oblasti ekonomie patří z dlouhodobého hlediska k nejatraktivnějším oblastem vysokoškolského studia. I z tohoto důvodu je potřeba dle slov iniciátora vzniku Asociace děkanů ekonomických fakult, děkana Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice prof. Ing. Jana Stejskala, Ph.D., mít zastřešující platformu, která umožní děkanům těchto součástí pravidelně diskutovat o problémech, které aktuálně řeší a zejména je diskutovat s představiteli Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a na Národním akreditačním úřadu pro vysoké školství.

Na prvním ustavujícím jednání asociace přivítali členové představitele Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, konkrétně předsedu JUDr. Ivana Barančíka, Ph.D. a člena rady doc. Ing. Tomáše Pavelku, Ph.D. „Možnost osobního setkání a vyjádřit se k záměrům patří mezi významné benefity vznikající Asociace děkanů ekonomických fakult“, řekl děkan Fakulty managementu a ekonomiky, prof. Ing. David Tuček, Ph.D.

Fakulty a součásti

Zavřít