Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Odložení promocí

O promoce v náhradním termínu v příštím roce mají absolventi FaME zájem
Na základě doporučení Vlády, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Krajské hygienické stanice Zlínského kraje a rektora UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky odložila promoce, které byly plánovány na 29. října 2020.
Vedení fakulty nabídlo absolventům náhradní variantu a to zúčastnit se promocí s dalším ročníkem v červnu 2021. Na předběžnou přihlášku zatím reagovalo již 180 studentů, kteří se na promoce v příštím roce již přihlásili. To je celkem 95% z těch, kteří na anketu odpověděli. FaME ještě zvažuje i dřívější konání promocí absolventů 2019/2020 v jarním termínu 2021, vše ale bude záležet na vývoji epidemiologické situace. Budeme Vás všechny včas informovat. Promocí se budou moci zúčastnit i ti, kteří si diplom již vyzvedli. Máte-li zájem se také na promoce v náhradním termínu 28. – 29. 6. 2021 předběžně přihlásit, můžete tak učinit na tomto odkazu: Přihlásit se

Vážené absolventky, vážení absolventi,

stejně jako Vás, tak i nás mrzí, že nemůžeme uskutečnit promoce absolventů, kteří ukončili studium na FaME v akademickém roce 2019/2020 v plánovaném říjnovém termínu. Na základě doporučení Vlády, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Krajské hygienické stanice Zlínského kraje a rektora UTB nemůžeme akci v podobě, jakou bychom si všichni přáli, bohužel uskutečnit, i v kontextu současné epidemiologické situace.  Bohužel už dnes platí rozhodnutí rektora, které omezuje konání akcí na UTB pro počet nad 50 zúčastněných osob, což značně omezuje důstojnost a slavnostní charakter takové události, jakou promoce jistě jsou. Zdraví studentů a absolventů, jejich rodinných příslušníků a dalších hostů, ale i našich zaměstnanců, je pro nás na prvním místě a jsme přesvědčeni, že toto řešení je to nejlepší možné v této nelehké chvíli.

Nadále platí, v případě, že diplom potřebujete, ať již kvůli zaměstnání či z jiných důvodů, můžete si ho vyzvednout osobně na Studijním oddělení FaME, nebo ho pro Vás může na základě plné moci převzít zplnomocněná osoba, či si diplom můžete nechat poslat poštou na Vámi sdělenou adresu do vlastních rukou. Rádi bychom Vám nabídli předání diplomu při slavnostnější chvíli, a proto si můžete požádat na Studijním oddělení FaME o vydání Potvrzení o absolvování studia a zúčastnit se promocí v příštím roce.

Slavnostní promoce letošních absolventů tedy proběhnou v náhradním termínu 28. – 29. června 2021, společně s dalším ročníkem. Samozřejmě pokud to epidemiologické podmínky dovolí, v což všichni pevně věříme.

S přáním pevného zdraví a všeho dobrého

doc. Ing. David Tuček, Ph.D.

děkan Fakulty managementu a ekonomiky

Fakulty a součásti

Zavřít