Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Workshop INDUSTRY 4.0 letos s p. prof. Ing. Vladimír Maříkem, DrSc., dr.h.c. – klíčovou postavou strategie Industry 4.0 v ČR

6. ročník odborného workshopu k tématu

INDUSTRY 4.0 – Inspirace pro průmyslové inženýrství a procesní management

11. února 2020 od 9:00 do 16:30 hodin

 

Místo konání:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Wichterleho sál, Mostní 5139, 760 01 Zlín

Vážení přátelé,

Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů si Vás dovoluje pozvat na již 6. ročník workshopu zaměřeného na vzájemnou výměnu poznatků, zkušeností z oblasti implementace konceptu INDUSTRY 4.0. Cílem našeho setkání je prezentace praktických zkušeností vybraných firem, zaměřených na implementaci konkrétních koncepčních řešení v prostředí výrobních procesů. Postupující automatizace a digitalizace, která si pevně buduje cestu do všech průmyslových firem, vyžaduje systémové uvažování o postupném zavádění novinek, často realizovaných v běžných denních výrobních podmínkách.

Zveme Vás ke vzájemné výměně znalostí a zkušeností a diskuzi o tom, jak zlepšovat díky INDUSTRY 4.0 produktivitu, zkracovat průběžné doby výroby, řídit komplexní výrobní procesy s cílem zvyšovat konkurenční schopnost Vaší firmy.

Doc.Ing. David Tuček, Ph.D.

děkan FaME

Prof.Ing. Felicita Chromjaková, PhD.                        

Ústav průmyslového inženýrství a  informačních systémů                     

PROGRAM WORKSHOPU – ke stažení ZDE

9:00 – 9:15

Felicita CHROMJAKOVÁ, David TUČEK, Eva JUŘIČKOVÁ

Úvod a přivítání účastníků

Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů, FAME UTB ve Zlíně

9:15 – 9:45

Lubomír SLÁMA

„Integrovaný monitoring strojů pro efektivní řízení výroby a údržby“

Act-In CZ, s.r.o Brno

9:45 – 10:15

Martin ČERVINKA

„Analýza dat pro digitální řízení a monitorování procesů“

ABB, s.r.o Praha

10:15 – 10:45

Michal ŠIMON

„Model chování výroby na základě kvalitních – nekvalitních dat“

ZČU Plzeň, Katedra průmyslového inženýrství

10:45 – 11:00 Přestávka

11:00 – 12:00

Vladimír MAŘÍK

„Průmysl 4.0 – jak to dělá CIIRC – diskusní kulatý stůl k aktuálnímu směřování INDUSTRY 4.0“

ČVUT – CIIRC Praha

12:00 – 12:45 Přestávka – oběd, občerstvení, diskuze účastníků

12:45 – 13:15

Ondřej SLOŽIL

„Analýza a sběr dat v oblasti logistiky (SARA) a produktivity (FPC) ve společnosti Vitesco Technologies“

VitescoTechnologies, s.r.o Frenštát p/Radhoštěm

13:15 – 13:45

Denisa ŠTURCELOVÁ, Matúš MÁLIK

„V.I.P.: Výrobní informační portál“

Robert Bosch, spol s.r.o České Budějovice

13:45– 14:15

Michal STRACH

„Digitalizace manuálních procesů ve výrobě“

AGERIT, s.r.o Brno

14:15 – 14:30 Přestávka

14:30 – 15:00

Vlastimil CECH

„Řídícími systémy k digitální továrně“

MEOPTA-optika, s.r.o. Přerov

15:00– 15:30

Jaroslav DLABAČ

„Štíhlá výroba a její postavení v Industry 4.0“

API, s.r.o Slaný

15:30-16:00

Tomáš JANŮ

„Moderní metody pro řízení a optimalizaci kapacit“

Lean Solutions &Simulation, s.r.o Olomouc

16:00 – 16:30

Závěrečná diskuze k tématu INDUSTRY 4.0

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Workshop proběhne v prostorách Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Mostní 5139. Placené parkování je možné na parkovišti Březnická, přímo na proti FAME.

ÚČASTNICKÝ POPLATEK

Účastnický poplatek činí 2000,- Kč (bez DPH)/osoba

Faktura pro úhradu účastnického poplatku bude zaslána obratem po obdržení přihlášky k účasti na workshopu. V případě neúčasti se účastnický poplatek nevrací (lze vyslat náhradníka).

ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠKY

Přihlásit se lze přímo na odkaze: http://www.fame.utb.cz/industry40

(v akutních případech lze zaslat přihlášku emailem s uvedením konkrétních jmen účastníků a kompletních fakturačních dat na níže uvedený kontaktní email)

Závazné přihlášky prosíme zaslat nejpozději do: 9. února 2020

KONTAKTNÍ ADRESA A INFORMACE:

prof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD.

Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů

Fakulta managementu a ekonomiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Mostní 5139, 760 01 Zlín

Email: chromjakova@utb.cz

 

Fakulty a součásti

Zavřít