Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Studium na University of Huddersfield, Velká Británie

Studium na University of Huddersfield ve Velké Británii se získáním bakalářského nebo magisterského double degree titulu v akad. roce 2020/2021

FaME realizuje společné studijní programy se zahraničními univerzitami, které vedou k získání dvou diplomů (double degree). Jednou z univerzit je prestižní University of Huddersfield, Huddersfield Business School, Velká Británie

Po dvou ročnících studia v bakalářském programu na FaME můžete studovat třetí ročník na University of Huddersfield, Business School ve Velké Británii a získat bakalářský titul BA (Hons). Po návratu složíte závěrečnou bakalářskou zkoušku na FaME a získáte titul Bc. Dva roky studia na FaME plně uzná britská univerzita, FaME uzná plně třetí ročník studia v zahraničí a bakalářskou práci včetně obhajoby.

Na magisterském stupni můžete vystudovat magisterský program na University of Huddersfield Business School a získat titul MSc (Master of Science). První ročník magisterského studia studujete ve Velké Británii. Jednoroční (tří trimestrální) studium a diplomová práce včetně obhajoby na britské univerzitě jsou plně uznány na FaME.

Po návratu studujete druhý ročník MSP na FaME, složíte státní závěrečnou zkoušku a získáte titul Ing.

Vzájemná spolupráce tedy umožňuje studentům FaME získat dva bakalářské tituly, resp. dva magisterské tituly. Studium je finančně podporováno v rámci programu Freemover. Dva vysokoškolské tituly můžete získat ve standardní době studia a s finanční podporou.

Prezentace studia 

Podání přihlášek: do 31. 3. 2020

Fakulty a součásti

Zavřít